Revirji | Savinja 3

Savinja od mostu čez Savinjo nad Ljubnim do jezu v Grušovljah se vije čez idilično alpsko vas Ljubno in ponuja muharjenje v njegovi najlepši obliki. Mešanico tolmunov, jezov, brzic in kanalov prekaša samo še številčnost ribjega življa. Bogatost reke z ribami je legendarna. Zaradi mešanice ugodnih pogojev in obilice hrane je reka polna POTOČNIH POSTRVI (tako avtohtonih kot atlantskega fenotipa), ŠARENK in LIPANOV. V globinah tolmunov in jezov pa najdemo "kralja" SULCA (Hucho hucho). Začetni del revirja (od mostu čez Savinjo nad Ljubnim do Pekovega jeza) je trofejni del, ker pridejo na svoj račun ljubitelji velikih rib.


04.avg 2023

Poplave Flooding 08 2023

Zaradi katastrofalnih poplav, ki so prizadele reko Savinjo, smo morali začasno zapreti vse ribolovne dejavnosti kot nujen varnostni ukrep. Huda narava poplav predstavlja velika tveganja tako za ribiče kot tudi za vodni ekosistem, zato je bilo zaprtje nujno do stabilizacije razmer in izboljšanja pogojev. Vsem ribičem, ki so načrtovali ribolov na območju Savinje, svetujemo, da se ribolova vzdržijo, saj ribolov v bližnji prihodnosti ne bo mogoč.Due to the catastrophic floods that struck the Savinja River, all fishing activities have been suspended as a necessary safety measure. The severity of the floods poses significant risks to both fishermen and the aquatic ecosystem, necessitating temporary closure until the situation stabilizes and conditions improve. We advise all anglers planning to fish in the area to refrain from visiting as fishing conditions will not be feasible for an extended period.

28.jun 2022

Visoke temperature 2022

OPOZORILO! Vročinski val je na žalost dodobra zajel tudi našo lepo dolino in temperatura Savinje v popoldanskem času v spodnjem delu našega okoliša, nizvodno od Ljubnega, lahko že dosega kritične meje. Vsem ribičem, tako članom kot gostom priporočamo, da se za ribolov do umiritve razmer ne odločajo, če pa že, pa pozivamo, da se za ribolov odločajo bodisi v zgodnjih jutranjih urah ali pozno popoldan, ko temperaturna obremenitev upade. V primeru stopnjevanja razmer bo po potrebi sprejeta popolna prepoved ribolova. Ribiški čuvaji bodo do preklica poostreno izvajali nadzor nad upoštevanjem ribolovnih pravil, zlasti primernega ravnanja z ujetimi ribami, uporabe trnkov brez zalusti ter minimalne debeline predvrvice!Pazite tudi nase in na svoje bližnje, zadržujte se v senci in uživajte dovolj tekočine!WARNING! The heatwave has unfortunately reached our beautiful valley. The temperature of the Savinja river in the lower part of our fishing district, below village Ljubno, can reach critical range. We strongly suggest all anglers, our members as well as our dear guests, that they postpone their fishing trips until the situation gets back to normal. If must, we suggest to choose the time very early in the morning and late in the afternoon when the sun goes down. In case of escalation of the heatwave we will close down the river for fishing! Our river wardens will aggrawate their watch and will especially be attentive on appropirate handling with fish, usage of barbless hooks and minimum tippet sizes!Take care on yourself and your friends, stay in shadow and stay hydrated!

30.jun 2019

Visoke temperature 2019

Poletje s sabo prinaša višje temperature, ki niso obremenjujoče le za ljudi, temveč vplivajo tudi na počutje, zdravje in celo življenje živali. Z željo, da ohranimo naše vode bogate z zdravimi ribami vse ribiče, tako goste kot tudi člane, ki boste tekom poletja obiskali Savinjo z namenom ribolova vljudno prosimo, da upoštevate priporočila iz priloženih shem. Lovite zgodaj zjutraj, z ribami ravnajte posebej pazljivo in jih nikakor ne dvigajte iz vode ali celo polagajte na obrežje za fotografiranje. Poleg skrbi za ribe pa pazite tudi nase in na svoje zdravje ter med ribolovom zaužijte dovolj brezalkoholne tekočine, saj zaradi hladu od vode ne boste čutili žeje preden bo prepozno in boste že opazili prve znake dehidracije (suha koža, glavobol...), ki lahko vodi celo v toplotni udar.The summer time brings higher temperatures that are not only potential dangerous to human health, but do affect animals condition, health and even life. In order to keep the fish populations abundant and healthy, we would kindly like to ask all our dear guests and club members that intend to visit the Savinja river for flyfishing, to follow guidelines from attached scheme. Go fishing early in the morning, handle fish with special care, do not raise them out of the water or even put them on the river bank in order to take photo etc. Beside being attentive regarding to fish and fishing, please take care of yourself and your health as well and drink enough non alcoholic liquids since due to chillness of the water you will not feel thirst until it is already too late and you will notice first signs of dehydration (dry skin, headache...) that can lead into heat stroke.

01.feb 2016

Lbinski rekorder iz Savinje 111cm 15kg

V ponedeljek je na Ljubnem bil ujet trofejni sulec, ki je z mero 111cm in 15kg postal rekorder naše ribiške družine. Srečni ribič je kdo drug kot sulčarski (vele)mojster, Janez Podkrižnik mlajši. Tisti, ki pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa imajo kar prav. :-)

20.jul 2022

Visoke temperature 2022 II

NUJNO OBVESTILO! Zaradi vročinskega vala in posledično izredno nizkega vodostaja ter visoke temperature vode je UO RD Ljubno ob Savinji sprejel sklep o prepovedi izvajanja ribolova in prodaje ribolovnih dovolilnic v vseh revirjih ter muharskem ribniku do nadaljnjega. Enako odločitev sta sprejeli tudi Ribiški družini Mozirje in Šempeter. Zaradi nastalih razmer so do nadaljnjega ustavili plovbo in vodne aktivnosti tudi vsi ponudniki kajak&rafting storitev iz območja občin Ljubno, Luče in Solčava. Ribiška družina Ljubno ob Savinji bo do normalizacije razmer podvojila čuvajsko službo v dnevnem in tudi nočnem času, prav tako pa bo v sodelovanju z občinami Ljubno, Luče in Solčava poostren nadzor nad nelegalnim kampiranjem in ostalimi nedovoljenimi aktivnostmi v obvodnem pasu izvajal medobčinski inšpektorat. Občina Ljubno je do nadaljnjega tudi z odlokom prepovedala plovbo.Prišel je čas, ko moramo varovanje narave postaviti daleč pred svoje aktivnosti, interese in veselje ter stopiti korak nazaj v njen dobrobit. Veseli nas, da to zmoremo složno, skupaj v širšem obsegu in v več interesnih skupinah.URGENT NOTICE! Due to the heat wave, low water level and high temperature the head of Fishing club Ljubno has decided to prohibit fishing in all areas as well as the flyfishing pond until further. The same decision was made also by Fishing club Mozirje and Šempeter downstream. Due to the current situation all providers of kayak and rafting service from municipalities Ljubno, Luče and Solčava have stopped their activities as well until further. The river wardens of Fishing club Ljubno ob Savinji will double their presence on the river both, day and night time until further. With cooperation of Municipalities Ljubno, Luče and Solčava, the intermunicipal inspectorate will aggravate the supervision regarding illegal camping in the nature etc. The Municipality Ljubno has prohibited the kayak&rafting with decree until further.The time came, when we have to put the welfare of the nature and its inhabitants before our desires, joy and interests. We are delighted to realise, that we can do this together in wider aspect and with different interests groups.

04.jul 2019

Pomembno obvestilo - Important notice - Wichtiger Hinweis - Avis important - Avviso importante

SISpoštovani člani, spoštovani gostje,Savinja v delu s katerim upravlja RD Ljubno ob Savinji že desetletja velja za eno najboljših muharskih destinacij. Posledično se iz leta v leto veča število tistih, ki bi želeli spoznati naše revirje in doživeti tisti enkratni, čarobni dan ob muharjenju na postrvi in lipana. Sočasno s povečanjem števila ribičev, smo v RD Ljubno ob Savinji kot prvi v Sloveniji že leta 2004 sprejeli brezpogojno obvezno uporabo muh vezanih na brezzalustniku, kasneje pa pravila z razlogom varovanja ribjh populacij še dodatno zaostrili v ena najstrožjih v muharskem svetu in poskrbeli, da upoštevanje le teh nadzira izjemno dobro organizirana čuvajska služba, na dosledno delo katere in uspehe pri preprečevanju krivolova smo posebej ponosni. Kot potrditev dobrega upravljanja pričajo številne pohvale naših dolgoletnih gostov, med katerimi se mnogi k nam vračajo že kar 25 let!Sporočamo vam, da bo po sklepu upravnega odbora RD Ljubno ob Savinji od 1.7.2019 pričela veljati dodatno znižana dnevna omejitev izdanih ribolovnih dovolilnic za revir Savinja 2+3 in sicer bo dnevno mogoče kupiti le 20 dnevnih dovolilnic, katere pa boste seveda tako kot dosedaj lahko kupili vnaprej bodisi preko naše spletne strani in si zagotovili brezskrbno uživanje ob vodah s katerimi gospodarimo, ali pa jih boste kupili tik pred načrtovanim ribolovom na dosedanjih prodajnih mestih, pri čemer pa obstaja možnost, da bo kvota za željeni dan že polna.Skrbno pretehtano odločitev smo sprejeli po pregledu dnevne, mesečne in letne obremenjenosti revirjev v zadnjih 5 letih. Trajnostno ribiško upravljanje skladno z dolgoročnim Programom upravljanja rib Republike Slovenije narekuje, da kot upravljalec ohranjamo vode v najboljšem možnem ekološkem stanju. Potrebno je razumeti, da ribe poleg primernega prostora za skrivališče, prehranjevanje in razmnoževanje potrebujejo tudi mir, da se lahko prehranjujejo in tako ohranjajo dobro kondicijo, kar je pri postrvih in lipanih posebej pomembno, saj je vrhunec prehranjevanja vezan na aktivnost in rojenja vodnih in obvodnih insektov. Prevelik ribolovni pritisk lahko privede do pretiranega vznemirjanja rib in nezmožnosti hranjenja, kar se hipoma opazi v obliki popolne neaktivnosti rib, dolgoročno pa v upadu vitalne ribje populacije.Omenjena odločitev pomeni, da boste tako ob vodi imeli še več prostora in miru, ribolov ne bo tako "težak", saj bo ribolovni pritisk manjši, ob tem pa bodo cene dnevnih dovolilnic ostale nespremenjene, saj nikakor ne želimo števila ribičev regulirati s ceno.Želimo, da se boste ob naših vodah dobro počutili in vam ob tem želimo dober prijem!ENDear guests,the Savinja river in its part managed by Fishing club Ljubno ob Savinji is already for several decades known as one of the best flyfishing destinations. Due to that the number of anglers that would like to visit our area and have a unique fishing experience increases rapidly from year to year. Due to increased fishing pressure we were the first in Slovenia that introduced usage of barbless hooks as a must and later formed one of the most strict fishing rules known in the world of fly fishing with only one simple reason - to protect fish populations. We are also especial proud on our team of dedicated river wardens that are besides preventing poaching also taking care that those rules are consistently respected. Numerous positive feedback from our regular guests among some of them visit our district for more than 25 years.We would like to inform you, that after thorough consideration the Board of Fishing club Ljubno ob Savinji has made a decision to reduce the daily licence quotas for fishing district Savinja 2+3. From 1st of July 2019 the district Savinja 2+3 will be limited on maximum 20 fishing licences per day. The licences can be bought via our website, as a guarantee to get your licence on time before the quotas closes or on all already well known selling points, where however, you risk that the licences will be sold out prior your fishing trip.This decision was made after thorough analysis of daily, monthly and yearly fishing pressure in our districts in the last 5 years. Sustainable fisheries management due to National fisheries program of the Republic of Slovenia dictates us to regulate fishing in matter to ensure best ecological condition of our rivers and streams and its inhabitants. We have to put it clear that besides appropriate resting, feeding and spawning area in the river, the fish need also calmness in order to feed normally and maintain suitable physical condition. This fact it is by most important when we are speaking about trout and grayling, since their feeding period is bonded with activity and hatches of insects. Too high fishing pressure can lead fish into stress that is immediately reflected during the season in very low activity of the fish thus insect hatches and good fishing conditions and in long term over several season leads to decreasing fish populations.The reduced number of licences per day means, that you will have much more privacy while fishing, the fish will be more relaxed and healthier. And thus the reduction and mentioned positive consequences the price of daily licences will not increase but it will stay the same, since we do not want to limit or reduce the fishing pressure by raising the price higher.We wish you a lot of unforgettable moments while fishing in our districts and tight lines!DELiebe Gäste,der obere Teil des Flusses Savinja, der durch den Fischereiverein RD-Ljubno bewirtschaftet wird, ist schon seit Jahrzehnten bekannt als eines der besten Fliegenfischer-Reviere überhaupt. Dadurch steigt extrem von Jahr zu Jahr die Anzahl der Sportfischer, die uns besuchen, um ein ultimatives Angelerlebnis zu erleben. Durch den damit verstärkten Druck auf die Fische, war unser Verein der Erste, der die Fischerei mit Haken ohne Widerhaken eingeführt hat und später die weltweit strengsten Fischerei-Regeln im Bereich des Fliegenfischens durchgesetzt hat. Dies erfolgt aus dem Grund, die vorhandene Fischpopulation nachhaltig zu schützen. Besonders stolz sind wir darauf, daß unsere ausgebildeten Fischereiaufseher diese Regeln unabdingbar kontrollieren und auch Schwarzfischerei so gut wie ausgeschlossen ist.Die Rückmeldung unserer Stammgäste, die uns zum Teil seit über 25 Jahren besuchen, honoriert diese Vorgehensweise sehr und gibt uns damit Recht.Nach reiflicher Überlegung der Vereinsleitung wurde beschlossen, die tägliche Lizenzvergabe für die Strecke 2 und 3 auf maximal 20 Lizenzen je Tag zu begrenzen. Die Lizenzen können entweder über unsere Website gekauft werden, was Ihnen ermöglicht, unmittelbar über die Lizenz zu verfügen, solange das Kontingent noch nicht ausgeschöpft ist, oder Sie wenden sich an die Ihnen bekannten Verkaufsstellen mit dem Risiko, daß die Lizenzen eventuell schon ausverkauft sind.Diese Entscheidung wurde getroffen aufgrund täglicher, monatlicher und jährlicher Analysen in den letzten 5 Jahren bezüglich des entstandenen Fischereidrucks in unseren Streckenabschnitten. Nachhaltiges Fischerei-Management ist das Programm des nationalen Fischerei-Programms der Republik von Slowenien.Wir alle sind dazu gehalten, die Fischerei insgesamt so zu lenken, damit die besten ökologischen Bedingungen für den Fluss und deren Bewohner langfristig und nachhaltig erhalten bleiben. Gleichzeitig möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass neben entsprechenden Unterständen für die Fisch ein entsprechendes Futterangebot im Wasser vorhanden sein muss und die Laichgebiete unbedingten Schutz benötigen. Tragendes Argument ist aber auch, dass der Fisch neben den Rückzugsorten auch Ruhe braucht um zu fressen und er damit in optimaler physischer Kondition bleibt.Besonders wichtig ist dies, wenn wir das Fressverhalten von Forellen und Äschen betrachten, die ihre Aktivität abhängig vom Schlupf der Insekten ausrichten.Zu hoher Fischereidruck bedeutet für den Fisch Stress und damit weniger Aktivität des Fisches, obwohl der Schlupf gut war und auch andere Bedingungen zur Fischerei gut waren. Nach unseren Analysen führt zu hoher Fischereidruck zum Abnehmen der Fischpopulation, was es von unserer Seite zu verhindern gilt.Die Reduzierung der Fischerei Lizenzen bedeutet für Sie kein Nachteil. Sie genießen mehr Privatsphäre beim Fischen. Die Fische bleiben gesund und sind entspannter.Trotz der Reduzierung der Lizenzen und der damit verbundenen oben genannten Annehmlichkeiten werden wir den Preis für die Tageslizenzen nicht anheben. Auf keinen Fall möchten wir den Fischereidruck mindern, indem wir die wir den Preis erhöhen.Wir wünschen Ihnen unvergessliche Momente beim Fischen in unseren Flussabschnitten und Petri Heil!FRChers invités, La rivière Savinja, dans sa partie gérée par le club de pêche Ljubno ob Savinji, est depuis plusieurs décennies reconnue comme l'une des meilleures destinations pour la pêche à la mouche. En raison de cela, le nombre de pêcheurs souhaitant visiter notre région et vivre une expérience de pêche unique augmente rapidement d'année en année. En raison de la pression accrue de la pêche, nous avons été le premier club de Slovénie à adopter l’utilisation d’hameçons sans ardillon, puis nous avons formulé l’une des règles de pêche les plus strictes du monde de la pêche à la mouche, pour une raison simple: protéger les populations de poissons. Nous sommes également particulièrement fiers de notre équipe de garde-pêches dévoués qui, en plus de la prévention du braconnage, veillent également à ce que ces règles soient toujours respectées. Nous avons de nombreux retours positifs de nos clients habituels, dont certains d’entre eux fréquentent nos parcours depuis plus de 25 ans. Nous tenons à vous informer qu’après un examen approfondi, le conseil du club de pêche de Ljubno ob Savinji a pris la décision de réduire les quotas de licences journalières pour le parcours de pêche Savinja 2 + 3. À compter du 1er juillet 2019, le parcours de Savinja 2 + 3 sera limité à 20 licences de pêche par jour au maximum. Les licences peuvent être achetées via notre site Web ; ceci vous permet d’obtenir votre licence à temps avant la fermeture des quotas. Vous pouvez également acheter votre licence dans tous les points de vente déjà connus. Toutefois, en achetant sur place votre licence, vous courez le risque que toutes les licences soient vendues avant votre voyage de pêche. Cette décision a été prise après une analyse approfondie de la pression de pêche quotidienne, mensuelle et annuelle sur nos parcours au cours des 5 dernières années. La gestion durable de la pêche grâce au programme national de pêche de la République de Slovénie nous oblige à réglementer la pêche afin de garantir le meilleur état écologique de nos rivières et ruisseaux .Nous devons préciser qu’en plus des zones de repos, d’alimentation et de frai appropriées de la rivière, les poissons ont également besoin de calme pour se nourrir normalement et conserver une bonne condition physique. Ce fait est de la plus haute importance lorsqu'il est question des truites et des ombres, car leur période d'alimentation est liée à l'activité et aux éclosions d'insectes. Une pression de pêche trop élevée peut engendrer un stress pour les poissons, ce qui se traduit immédiatement par une forte réduction de leur activité. Les éclosions d’insectes et de bonnes conditions de pêche conduisent, à long terme, à une augmentation des populations de poissons. Pour réduire la pression de pêche, nous avons préféré réduire le nombre de licences journalières délivrées, qu’augmenter les tarifs des licences ; les prix des licences journalières resteront donc inchangés.Nous vous souhaitons beaucoup de moments inoubliables sur nos parcours et de beaux coups de lignes !ITCari ospiti,il fiume Savinja, nell tratto gestito dal Club di Ljubno ob Savinji, è da anni noto come una delle migliori destinazioni per praticare la pesca a mosca. Per questa ragione il numero di pescatori che desiderano visitare la nostra zona alla ricerca di un'esperienza di pesca unica sta aumentando rapidamente, di anno in anno. A seguito dell'aumento della pressione di pesca, siamo stati i primi in Slovenia a introdurre l'uso degli ami senza ardiglione e successivamente a costituire uno dei più rigorosi regolamenti conosciuti nel mondo della pesca a mosca, con un solo semplice motivo, proteggere le popolazione ittica. Siamo particolarmente orgogliosi del nostro gruppo di guardapesca che, oltre a prevenire il bracconaggio, si occupa di far rispettare queste regole. Abbiamo ricevuto numerosi riscontri positivi da parte dei nostri ospiti abituali, tra i quali alcuni di loro visitano la valle da oltre venticinque anni. Vorremmo informarvi del fatto che, dopo un'attenta valutazione, il Consiglio Direttivo del Club di Ljubno ob Savinji ha deciso di ridurre i permessi di pesca giornalieri del tratto Savinja 2 + 3. Dal 1° Luglio 2019 il tratto Savinja 2 + 3 sarà limitato ad un massimo di venti (20) permessi di pesca al giorno. I permessi possono essere acquistati tramite il nostro sito web, a garanzia di ottenere il permesso in tempo prima che le quote si esauriscono, oppure presso tutti i punti vendita già noti, dove tuttavia si corre il rischio che i permessi terminino prima del vostro arrivo. Questa decisione è stata presa dopo una approfondita valutazione della pressione di pesca giornaliera, mensile e annuale negli ultimi cinque anni. La gestione sostenibile della pesca, normata dal Programma Nazionale sulla Pesca della Repubblica Slovena, ci impone di regolamentare l’attività alieutica in modo da garantire la salute dei fiumi e della relativa popolazione ittica. Sentiamo la necessità di mettere in chiaro che, oltre ad una adeguata area di riposo, a una corretta alimentazione e alla possibilità di deporre le uova nel fiume, il pesce ha bisogno anche di calma per nutrirsi naturalmente e mantenere condizioni fisiche sane. Ciò è ancor più importante quando parliamo di trote e temoli, poiché la loro capacità di alimentazione è legata all'attività e allo sfarfallamento degli insetti. Una pressione di pesca troppo elevata può portare il pesce allo stress e di conseguenza ad una riduzione della sua attività, al calo degli sfarfallamenti e sul lungo periodo alla diminuzione della popolazione ittica. Ovviamente ciò si traduce anche in un generale degrado delle condizioni di pesca. La riduzione dei permessi giornalieri porterà una maggiore privacy durante l’azione di pesca e il pesce sarà più rilassato e sano. Nonostante le conseguenze positive menzionate, il prezzo dei permessi giornalieri non aumenterà, rimarrà invariato. Non intendiamo limitare o ridurre la pressione di pesca per mezzo dell’aumento del prezzo.Vi auguriamo momenti ed esperienze di pesca indimenticabili nella nostra valle, buon divertimento!

27.mar 2017

Muharska sezona 2017

Spoštovane članice in člani!Pričenja se muharska sezona 2017, ki se bo tudi letos tradicionalno pričela v soboto, 1. aprila. Ribiče, ki se boste tega dne odločili za ribolov, vabimo, da se oglasite v ribiškem domu, kjer bomo izmenjali ribiške vtise in se med 12.00 in 13.00 uro pogostili s skromno malico. Tokrat tekmovanja za najdaljšo ujeto ribo ne bo, bomo pa z veseljem prisluhnili najboljšim prvoaprilskim potegavščinam.Ob tej priložnosti vas opominjamo, da se je pričela drst lipanov, ki bodo svoje poslanstvo opravljali glede na vremenske in vodne razmere vse do sredine maja, nato pa se ikre odvisno od temperature vode valijo v produ slab mesec dni. V ta namen bomo tudi letos na najizrazitejša drstišča postavili opozorilne table in vas prosimo, da ste v omenjenem času pri prečkanju vode posebej previdni ter se izogibate prelivom na teh mestih oziroma na vseh mestih, kjer bi se le ti lahko drstili ali kjer opazite morebitne svetle lise - drstišča. Hoja po drstišču v celoti uniči drst oziroma ikre. Lipanov ne vznemirjajte v teh mesecih. Le z varovanjem narave in voda in etičnim izvajanjem ribolova bomo dosegli, da bodo naše vode polne življa, kar si vsi želimo.Vsem želimo dober prijem, prijetno počutje za vodo in obilo lepih trenutkov v sezoni 2017!UO RD Ljubno ob Savinji

Spock.si
Povejte nam svoje mnenje

Prepoved ribolova

Spoštovani gostje in člani ribiške družine Ljubno ob Savinji, obveščamo vas, da je v skladu s sklepom sprejetim na redni seji upravnega odbora ribiške družine Ljubno ob Savinji, dne 22. avgusta 2023, do nadaljnega prepovedan ribolov v vseh revirjih Zgornjesavinjskega ribiškega okoliša. Upravni odbor ribiške družine Ljubno ob Savinji


Prohibition of fishing

Dear guests and members of the Ljubno ob Savinja fishing family, we inform you that in accordance with the resolution adopted at the regular meeting of the board of the fishing family Ljubno ob Savinja, on August 22, 2023, until further notice, fishing is prohibited in all areas of the Zgornjesavinjska fishing district. Board of Ljubno ob Savinja fishing family

Catastrophic flooding in the Savinja valley


Dear guests, dear friends of the river Savinja,


Fish farm in Ljubno after flooding
It is breaking our hearts to inform you that our Savinja valley was devastated by catastrophic flooding 4.8.2023. The river destroyed the whole valley, many houses are gone forever. Roads in the valley are destroyed, as well as most of other infrastructure. Several thousands of people have barely escaped and several hundreds have fought for their lives and were rescued by helicopters, some of them after one or even two days.

The flooding destroyed our fish farm in Podvolovljek, it destroyed our fish farm in Ljubno as well as most of our equipment, damaged our vehicles etc. Our hearts are truly broken. All the work from the past decades was gone in several hours. Most of our local members have their houses flooded or affected by landslides. Others are helping in search and rescue missions or are helping to restore minimum infrastructure. The whole area is without drinking water, electricity and other goods.

Rescue services are helping people in areas that are cut off and they are delivering them food, water and power generators. At this moment there are no human lives that would be directly endangered and that is a miracle.

You can see the devastation in the valley between Okonina and Luče and from Podvolovljek (Lučnica) to Okonina (Ljubno) on the video that was taken by our president Križnik Gregor in one of the helicopter rescuing missions on 6th of August 2023.

Okonina-Luče
https://www.youtube.com/watch?v=4DSxdYUjG-U&t=2s

Podvolovljek-Ljubno
https://www.youtube.com/watch?v=GLLjeJfFeeE&t=41s

Facebook post about flooding
https://www.facebook.com/rdljubno/posts/794558762672831
For all of those who would like to help us please consider the following:

At the moment the club can not use any volunteers, any offers with human power or machinery help will be held aside and you will be contacted later when the situation allows normal access to our area. Our club will need a lot of money resources in order to restore at least minimum capacities in our fish farm that will allow us to produce juveniles for restoring the fish populations to a minimum level. Fishing will not be possible for at least three years.

All of you that would like to donate the Flyfishing club Ljubno any amount of money are truly welcome and we will ensure that it will be used exclusively for rebuilding our fish farm infrastructure and equipment for fisheries management.

Our bank account is open at DBS d.d.:
IBAN: SI56 1966 0500 5329 754
SWIFT/BIC: SZKBSI2X
Reference: Donation

Our address for the transfer:
Ribiška družina Ljubno ob Savinji
Na Peceh 10
3333 Ljubno ob Savinji
Slovenia


You can also DONATE by clicking the foundraiser at:


For any questions please write us an email | info@rd-ljubno.si, we will reply as soon as possible.
In the name of our flyfishing club and in the name of the river Savinja we thank you for your support!

In the name of the head of the Flyfishing club Ljubno ob Savinji:
Gregor Križnik, president