Pogoji uporabe

Ribiška družina Ljubno (matična številka: 5160758000,davčna številka: SI 19667701, naslov: Na Pečeh 10, 3333 Ljubno ob Savinji, transakcijski račun: SI56 1966 0500 5329 754)

Strinjanje s pogoji uporabe

Za uporabo te spletne strani (rd-ljubno.si) veljajo določila in pogoji, navedeni v Pogojih uporabe (v nadaljnjem besedilu: "Pogoji"), in sicer tako za registrirane kot neregistrirane uporabnike. Če uporabljate te spletne strani, šteje, da ste prebrali Pogoje ter da se z njimi brezpogojno strinjate. Če pogojev ne sprejemate, vas prosimo, da teh spletnih strani ne uporabljate.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh pogojev kadar koli spremenimo, v skladu z našimi potrebami in brez predhodnega objave. Za vsako posamezno uporabo naše spletne strani velja različica Pogojev, ki je v veljavi v času uporabe.

Informacije na naših spletnih straneh in zanikanje odgovornosti

Informacije, objavljene na tej spletni strani (rd-ljubno.si), so:

  • (i) Splošne informacije, namenjene splošni populaciji in obveščanju uporabnikov o naši družbi oz. splošni podatki o naši družbi, naši strategiji, načrtovanem razvoju ter informacije za uporabnike, ki nas lahko kontaktirajo, če si to želijo,

Naš namen in cilj sta, da na svojih spletnih straneh objavljamo čim bolj točne in natančne informacije, vendar za njihovo točnost, natančnost in celovitost v nobenem času ne jamčimo, prav tako nismo dolžni spletnih strani redno posodabljati. Zato ne moremo odgovarjati (civilnopravno, prekrškovno in kazensko) za škodo, ki bi lahko nastala pri uporabi naših spletnih strani, ali ki bi lahko nastala zaradi uporabe podatkov na naših spletnih straneh, kar zadeva njihovo točnost, natančnost, popolnost in ažurnost. Uporaba naših spletnih strani je na lastno odgovornost.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega objave spremenimo vsebino naših spletnih strani v katerem koli delu, ter ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo lahko zaradi teh sprememb utrpeli uporabniki. Prav tako v nobenem času ne sprejemamo odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi začasne ali trajne nezmožnosti uporabe naših spletnih strani, ki bi lahko bila posledica napake v sistemu ali naše lastne presoje. V primeru, da naša spletna stran vsebuje informacije tretjih oseb ali povezave do spletnih strani tretjih oseb, ne sprejemamo odgovornosti v nobenem delu teh informacij (vključno z njihovo točnostjo, natančnostjo, popolnostjo in ažurnostjo, vendar ne tudi omejeno s tem) oz. vsebine spletnih strani, na katere nimamo nikakršnega posrednega ali neposrednega vpliva.

Uporabniki lahko ustvarijo povezavo na našo domačo stran le ob našem izrecnem predhodnem pisnem soglasju, ki pa ga lahko kadar koli prekličemo. Navedena povezava mora biti v skladu s pravnimi predpisi ter ne sme škodovati našemu ugledu. Povezava ne sme biti predstavljena na način, iz katerega bi bilo možno sklepati, da smo kakor koli povezani z uporabnikom.

Naše spletne strani lahko objavijo povezave na druge spletne strani ter tako omogočijo dostop do spletnih strani tretjih oseb, vendar na noben način nismo odgovorni za vsebino in informacije na takšnih spletnih straneh.

Intelektualna lastnina

Vsebina spletne strani velja za intelektualno lastnino Ribiške družine Ljubno in je zaščitena v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah. Ribiška družina Ljubno si pridržuje vse pravice. Po spletni strani lahko prosto brskate, vendar lahko njeno vsebino uporabljate le v nekomercialne namene. Kakršno koli razmnoževanje, distribucija, kopiranje vsebine oz. kakršna koli uporaba vsebine ali dela vsebine spletnih strani v komercialne, reklamne ali informativne namene je možna le ob predhodnem izrecnem pisnem soglasju Ribiške družine Ljubno. Strogo prepovedano je nepooblaščeno spreminjanje ali razmnoževanje vsebine spletnih strani, v primeru katerega imamo pravico zakonsko ukrepati in zoper storilce uporabiti vsa zakonsko dopustna pravna sredstva, da bi zaščitili svoje intelektualne lastninske pravice.

Ime društva je zaščiteno. V primeru nepooblaščene uporabe imena lahko društvo zoper storilce sproži vsa zakonsko dopustna pravna sredstva s ciljem zaščite svojih pravic.

Veljavno pravo

Dostop do teh spletnih strani in uporaba njihove vsebine sta urejena v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Stik z nami

Naši kontaktni podatki so:
Ribiška družina Ljubno
Na Pečeh 10
3333 Ljubno ob Savinji
Slovenija

Ta različica Splošnih pogojev uporabe velja od 01.04.2015.

Spock.si
Povejte nam svoje mnenje

Prepoved ribolova

Spoštovani gostje in člani ribiške družine Ljubno ob Savinji, obveščamo vas, da je v skladu s sklepom sprejetim na redni seji upravnega odbora ribiške družine Ljubno ob Savinji, dne 22. avgusta 2023, do nadaljnega prepovedan ribolov v vseh revirjih Zgornjesavinjskega ribiškega okoliša. Upravni odbor ribiške družine Ljubno ob Savinji


Prohibition of fishing

Dear guests and members of the Ljubno ob Savinja fishing family, we inform you that in accordance with the resolution adopted at the regular meeting of the board of the fishing family Ljubno ob Savinja, on August 22, 2023, until further notice, fishing is prohibited in all areas of the Zgornjesavinjska fishing district. Board of Ljubno ob Savinja fishing family

Catastrophic flooding in the Savinja valley


Dear guests, dear friends of the river Savinja,


Fish farm in Ljubno after flooding
It is breaking our hearts to inform you that our Savinja valley was devastated by catastrophic flooding 4.8.2023. The river destroyed the whole valley, many houses are gone forever. Roads in the valley are destroyed, as well as most of other infrastructure. Several thousands of people have barely escaped and several hundreds have fought for their lives and were rescued by helicopters, some of them after one or even two days.

The flooding destroyed our fish farm in Podvolovljek, it destroyed our fish farm in Ljubno as well as most of our equipment, damaged our vehicles etc. Our hearts are truly broken. All the work from the past decades was gone in several hours. Most of our local members have their houses flooded or affected by landslides. Others are helping in search and rescue missions or are helping to restore minimum infrastructure. The whole area is without drinking water, electricity and other goods.

Rescue services are helping people in areas that are cut off and they are delivering them food, water and power generators. At this moment there are no human lives that would be directly endangered and that is a miracle.

You can see the devastation in the valley between Okonina and Luče and from Podvolovljek (Lučnica) to Okonina (Ljubno) on the video that was taken by our president Križnik Gregor in one of the helicopter rescuing missions on 6th of August 2023.

Okonina-Luče
https://www.youtube.com/watch?v=4DSxdYUjG-U&t=2s

Podvolovljek-Ljubno
https://www.youtube.com/watch?v=GLLjeJfFeeE&t=41s

Facebook post about flooding
https://www.facebook.com/rdljubno/posts/794558762672831
For all of those who would like to help us please consider the following:

At the moment the club can not use any volunteers, any offers with human power or machinery help will be held aside and you will be contacted later when the situation allows normal access to our area. Our club will need a lot of money resources in order to restore at least minimum capacities in our fish farm that will allow us to produce juveniles for restoring the fish populations to a minimum level. Fishing will not be possible for at least three years.

All of you that would like to donate the Flyfishing club Ljubno any amount of money are truly welcome and we will ensure that it will be used exclusively for rebuilding our fish farm infrastructure and equipment for fisheries management.

Our bank account is open at DBS d.d.:
IBAN: SI56 1966 0500 5329 754
SWIFT/BIC: SZKBSI2X
Reference: Donation

Our address for the transfer:
Ribiška družina Ljubno ob Savinji
Na Peceh 10
3333 Ljubno ob Savinji
Slovenia


You can also DONATE by clicking the foundraiser at:


For any questions please write us an email | info@rd-ljubno.si, we will reply as soon as possible.
In the name of our flyfishing club and in the name of the river Savinja we thank you for your support!

In the name of the head of the Flyfishing club Ljubno ob Savinji:
Gregor Križnik, president