Zone di pesca

Savinja 1 (Pesca e lascia) Savinja da Logarska dolina fino al ponte di Luce (17 km).

Savinja 2 Savinja dalla diga di Pekov (Pekovski jez) verso Ljubno fino alla diga di Kolencev (Kolencev jez) in Okonina.

Savinja 3 The river Savinja from dam Pekovski in the village Ljubno down to the dam Kolencev in Okonina.
L’area capitale (Pesca e lascia) Savinja dal ponte di Savinja alla diga di Pekov (Pekovski jez) nel Ljubno (2 km).


Spock.si
Tell us what you think