Družina | Obvestila članom

Spodaj je seznam obvestil članom ribiške družine Ljubno ob Savinji. Če želite biti sproti obveščeni o spremembah, se naročite na "Obveščanje" na vstopni strani. Ob vsaki spremembi obvestil članom Vam bomo poslali kratko sporočilo na elektronski naslov.

Obvestila

Ponedeljek, 15. april 2024 ob 21:00 | Delovna akcija v soboto, 20.04.2024 odpade
Spoštovane članice in člani!
Obveščamo vas, da bo delovna akcija, predvidena za sobot, 20.04.2024 ob 8h prestavljena na nov termin v maju. O novem terminu boste obveščeni naknadno. Vodja vseh delovnih akcij je gospodar RD Ljubno ob Savinji, Mošmondor Marijan, na katerega se v primeru vprašanj ali nejasnosti lahko obrnete na GSM: 041 824 845.

Lep pozdrav in dober prijem!!
UO RD Ljubno ob Savinji

Torek, 12. marec 2024 ob 12:00 | Termini delovnih akcij v letu 2024
Spoštovane članice in člani!
Obveščamo vas, da bodo delovne akcije RD Ljubno ob Savinji potekale sledeče sobote:
- 16.03 ob 7h (vsesplošna očiščevalna akcija | obvezna za člane RD Ljubno)
- 23.03 ob 8h
- 06.04 ob 8h
- 13.04 ob 8h
- 20.04 ob 8h

Če bodo potrebne dodatne delovne akcije, bo to objavljeno na spletni strani RD Ljubno ob Savinji.
Zbor za vse delovne akcije je pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji, vse udeležence pozivamo, da se primerno obujete in opremite ter s seboj prinesete tudi kakšno orodje (grablje...).

Za očiščevalno akcijo Savinje s pritoki, ki bo 16.03., pa imejte s seboj tudi ribiške škornje za lažji dostop obvodnega pasu.

Prosimo, da se le te udeležite v čimvečjem številu, tudi če vam delovnih ur ne manjka več!
Ker bodo delovne akcije v poletnem in jesenskem času le po potrebi, vas opozarjamo, da ne odlašate opravljanja obveznih delovnih ur.
Vodja vseh delovnih akcij bo gospodar RD Ljubno ob Savinji, Mošmondor Marijan, na katerega se v primeru vprašanj ali nejasnosti lahko obrnete na GSM: 041 824 845.

Lep pozdrav in dober prijem!!
UO RD Ljubno ob Savinji

Sobota, 02. marec 2023 ob 13:00 | VABILO
Vabimo te na redni letni zbor članov RD Ljubno ob Savinji, ki bo v nedeljo, 10.03.2024 ob ob 09.00 uri v konferenčni sobi Šport centra Prodnik, Juvanje 1 (na zgornji strani regionalne ceste).

Dnevni red:
1.) Otvoritev občnega zbora
2.) Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske ter volilne komisije.
3.) Poročila o delu organov in komisij RD Ljubno ob Savinji v letu 2023:
- poročilo predsednika
- poročilo gospodarja
- poročilo blagajničarke
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo o delu mladinske sekcije
- poročilo o delu čuvajske službe
- poročilo tekmovalne komisije
- poročilo inventurne komisije
- poročilo disciplinske komisije
- poročilo verifikacijske komisije
4.) Razprava po poročilih in pozdrav gostov
5.) Predstavitev kandidatov in nadomestne volitve člana UO
6.) Obravnava in sprejem letnega plana dela, finančnega plana ter seznanitev s planom gospodarjenja za leto 2024
7.) Razno


Prosimo za zanesljivo udeležbo!
Prosimo, da morebitne predloge ali pobude za razpravo na zboru članov pošljete pisno v skladu s Statutom RD Ljubno!
Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Sreda, 22. november 2023 ob 09:400 | Delovna akcija
Ribiška družina Ljubno ob Savinji poziva v soboto, 25. novembra 2023 ob 8:00 na delovno akcijo vse člane. Zbirno mesto je ribiški dom na Ljubnem. Urejali bomo okolico ribiškega doma, ribnikov in ribogojnice na Ljubnem, zato s sabo prinesite ustrezno orodje (lopate, grablje...) in bodite ustrezno obuti ter imejte s sabo tudi zaščitne rokavice.

Lep pozdrav in dober prijem!!
UO RD Ljubno ob Savinji

Nedelja, 30. julij 2023 ob 17:30 | Binejev memorial 2023
Spoštovani!

V soboto dne 5.8.2023 bomo organizirali tradicionalni Binejev memorial.

Zbor in prijava za memorial bo ob 8.00!

Ribolov bo potekal na muharskem ribniku dvakrat po 45 minut z vnesnim 15 minutnim premorom. Predpozicije tekmovanja bo pred tekmovanjem določila tekmovalna komisija.

Tekmovanje se bo pričelo ob 9.00 uri in bo s sočasnim druženjem trajalo do 11.00 ure, ko se bomo okrepčali kot je to v navadi.

Vljudno vabimo člane Ribiške družine Ljubno ob Savinji, da se memoriala udeležite.

Lep pozdrav in dober prijem!

UO RD Ljubno ob Savinji

Sreda, 31. maj 2023 ob 19:45 | Delovna akcija
Ribiška družina Ljubno ob Savinji vabi v soboto, 03. junija 2023 ob 8:00 na delovno akcijo vse člane, ki še niso opravili predpisanih delovnih ur v letošnjem letu. Zbirno mesto je ribiški dom na Ljubnem. Urejali bomo okolico ribogojniškega poslopja, zato s sabo prinesite ustrezno orodje (lopate, grablje...) in bodite ustrezno obuti. Na delovno akcijo so vabljeni tudi vsi drugi člani, ki so svojo delovno obveznost že opravili.

Vodja vseh delovnih akcij je gospodar RD Ljubno ob Savinji, Mošmondor Marijan, na katerega se v primeru vprašanj ali nejasnosti lahko obrnete na GSM: 041 824 845.

Lep pozdrav in dober prijem!!
UO RD Ljubno ob Savinji

Nedelja, 26. marec 2023 ob 18:30 | Opozorilo: Obvestilo o ugotovljenih vrednostih onesnaževal v ribah v naravi in varnosti rib v prehrani

Spoštovane članice in člani,

ob prejemu potrjenega Ribiško gojitvenega načrta za obdobje 2016-2022, dne 24.3.2023, ki se v načrtovanju uporablja še dalje do preklica oziroma izdelave novih, smo kot prilogo le tega prejeli tudi Podrobnejše podatke o kemijskem stanju in opozorilo glede varnosti rib v prehrani. Prejeti podatki so sicer tudi že javno dostopni na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Izsledki analiz rib, odvzetih v sklopu monitoringa ARSO v zgornjem toku Savinje (merilno mesto na Savinji je tik nad Lučah), kažejo na zelo povečane vrednosti težkih kovin in obstojnih organskih onesnaževal v tkivu postrvi. V primeru težkih kovin gre za živo srebro, katerega vsebnost v tkivu rib iz narave za 50% oziroma 0,5x presega mejno vrednost okoljskega standarda. V primeru obstojnih organskih onesnaževal pa gre za bromirane difeniletre, katerih vrednost kar za 1260% oziroma 12,6x presega mejno vrednost okoljskega standarda.

Kot izvajalec ribiškega upravljanja v Zgornjesavinjskem okolišu smo na podlagi prejetega obvestila dolžni seznaniti člane s tveganji, ki izhajajo iz slabega kemijskega stanja v ribiškem okolišu ob uplenu rib. Ob tem prilagamo tudi skeniran dokument | https://rd-ljubno.si/img/obvestila/opozorilo.jpg.

Naj dodamo, da se navedene snovi kopičijo v vodotoku s tokom navzdol in pa v samem tkivu skladno z zakonitostmi prehranjevalne verige. Več snovi se kopiči v tkivu večjih/starejših živali in višje kot se vrsta nahaja v prehranjevalni verigi.

Ribe iz registriranih ribogojnih obratov zaradi kontrolirane prehrane ne predstavljajo tveganja.

Medtem, ko je živo srebro prisotno tudi v sami naravi, pa so se bromirani difeniletri v preteklosti uporabljali kot zaviralce gorenja v široki paleti izdelkov, plastiki, pohištvu, električni opremi, elektronskih napravah, tapetah, tekstilni industriji in drugod. V okolje zaidejo bodisi z uhajanjem ali izhlapevanjem iz proizvodnje ali ko so te izdelke zavrgli. So zelo obstojni in se bioakumulirajo ter prenašajo po prehranski verigi. Iz tega izhaja, da bomo v lokalnem okolju in širše morali sistemsko še več skrbi nameniti ustreznemu odlaganju smeti v za to namenjene posode in pa očiščevalnim akcijam s ciljem odstraniti umetne snovi iz narave.

Lep pozdrav in dober prijem!

Nedelja, 19. marec 2023 ob 21:45 | Vabilo na strokovni seminar

Spoštovane članice in člani Ribiške družine Ljubno ob Savinji,

z željo še izboljšati nivo znanja in poznavanja ribiškega upravljanja v naši ribiški družini, bomo v petek, 24.3.2023 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih Osnovne šole Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji (glavni vhod) organizirali strokovni seminar na temo upravljanja z domorodno donavsko potočno postrvjo.

Na seminarju bodo predstavniki Biotehniške fakultete in Zavoda za ribištvo Slovenije predstavili rezultate ciljnega raziskovalnega programa Strategija upravljanja s potočno postrvjo v Sloveniji, v katerega je bila vključena tudi naša RD ter biologijo potočne postrvi, iz naše strani pa bo predstavljen naš model upravljanja in vzreje potočne postrvi ter naše ugotovitve iz prakse.

Pridružili se nam bodo tudi vabljeni predstavniki sosednjih ribiških družin.

Vljudno vabljeni, udeležba je seveda brezplačna!

UO RD Ljubno ob Savinji

Sobota, 04. marec 2023 ob 20:45 | Jernej Plankl

Rad živel bi ob Savinji,
tu med dobrimi ljudmi.
Se sprehajal ob Savinji,
kjer življenje ne zaspi.

Rad živel bi ob Savinji
z njimi dobrega srca.
Rad zaspal bi ob Savinji,
srečen, končno tu doma...
(T. Juvančič)Spoštovane članice in člani, spoštovani prijatelji Ribiške družine Ljubno ob Savinji,
z žalostjo vas obveščamo, da nas je precej prekmalu in brez slovesa nenadno zapustil naš dolgoletni član, član upravnega odbora naše ribiške družine in naš dober, iskren ribiški tovariš Jernej Plankl iz Luč.
Jernej je v naši ribiški družini opravljal številne funkcije, katere je vedno prevzel z vso vestnostjo in resnostjo. Svoje naloge je dosledno in natančno opravil. V prejšnjih in sedanji sestavi upravnega odbora je bil glas razuma in njegovo vrzel bomo izjemno težko zapolnili. Nikdar mu ne bomo mogli izreči zahvale za ves doprinos naši organizaciji.

Pogreb pokojnega bo v četrtek, 9.3.2023 ob 15.00 uri na pokopališču v Lučah, žara pa bo v poslovilni vežici v Lučah v četrtek 9.3.2023 od 10.00 ure dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v namen društva Junaki 3. nadstropja.

Vsem svojcem in ostalim žalujočim izrekamo iskreno sožalje!

UO RD Ljubno ob Savinji

Torek, 18. februar 2023 ob 14:30 | Termini delovnih akcij v letu 2023
Spoštovane članice in člani!
Obveščamo vas, da bodo delovne akcije RD Ljubno ob Savinji potekale sledeče sobote:
- 11.03.
- 18.03. (vsesplošna očiščevalna akcija | obvezna za člane RD Ljubno)
- 25.03.
- 01.04.
- 15.04.
Če bodo potrebne dodatne delovne akcije, bo to objavljeno na spletni strani RD Ljubno ob Savinji.
Zbor za vse delovne akcije je ob 8.00 uri pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji, vse udeležence pozivamo, da se primerno obujete in opremite ter s seboj prinesete tudi kakšno orodje (grablje...).
Za očiščevalno akcijo Savinje s pritoki, ki bo 18.03., pa imejte s seboj tudi ribiške škornje za lažji dostop obvodnega pasu.
Prosimo, da se le te udeležite v čimvečjem številu, tudi če vam delovnih ur ne manjka več!
Ker bodo delovne akcije v poletnem in jesenskem času le po potrebi, vas opozarjamo, da ne odlašate opravljanja obveznih delovnih ur.
Vodja vseh delovnih akcij bo gospodar RD Ljubno ob Savinji, Mošmondor Marijan, na katerega se v primeru vprašanj ali nejasnosti lahko obrnete na GSM: 041 824 845.
Lep pozdrav in dober prijem!!
UO RD Ljubno ob Savinji

Torek, 10. januar 2023 ob 08:30 | Zbor članov 2023
Spoštovane članice in člani,
Vabimo vas na redni letni zbor članov RD Ljubno ob Savinji, ki bo v nedeljo, 05.03.2023 ob ob 9.30 uri v konferenčni sobi Šport centra Prodnik, Juvanje 1 (na zgornji strani regionalne ceste).

Dnevni red:
1.) Otvoritev občnega zbora
2.) Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije.
3.) Poročila o delu organov in komisij RD Ljubno ob Savinji v letu 2022:
- poročilo predsednika
- poročilo gospodarja
- poročilo blagajničarke
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo o delu mladinske sekcije
- poročilo o delu čuvajske službe
- poročilo tekmovalne komisije
- poročilo inventurne komisije
- poročilo disciplinske komisije
- poročilo verifikacijske komisije
4.) Razprava po poročilih in pozdrav gostov
5.) Obravnava in sprejem letnega plana dela, finančnega plana ter seznanitev s planom
gospodarjenja za leto 2023, katerega je že potrdil ZZRS
6.) Razno

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

Prosimo, da morebitne predloge ali pobude za razpravo na zboru članov pošljete pisno v skladu s Statutom RD Ljubno!

Obvestilo o dvigu letnih ribolovnih dovolilnic za 2023

Člane RD Ljubno ob Savinji obveščamo, da bo dvig letnih ribolovnih dovolilnic mogoč v Ribiškem domu RD Ljubno od 1. marca do 15. marca 2023 od 11.00 do 16.00 ure razen ob ponedeljkih, ko bo ribiški dom zaprt!
Prosimo vas, da se držite navedenega termina! Vse ostale informacije v zvezi letnih ribolovnih dovolilnic lahko dobite pri gospodarju RD Ljubno ob Savinji Mošmondor Marijanu na GSM: 041 824 845!

Cenik ribolovnih dovolilnic ostane nespremenjen kot že nekaj let zapovrstjo.

Člani, ki niso opravili predpisanih delovnih ur, bodo obenem morali poravnati tudi te, sicer dvig ribolovne dovolilnice ni možen! Cena ene neopravljene delovne ure je 10 eur!
Po izkoriščeni letni ribolovni dovolilnici lahko člani RD Ljubno ob Savinji kupijo dnevno ribolovno dovolilnico za muharski ribnik po ceni 15 eur, mladinci pa 5 eur.
Člani, ki so v preteklem letu morali opraviti 50 delovnih ur in le teh niso opravili, po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji ne morejo dvigniti letne ribolovne dovolilnice!
Enako velja za člane, ki do predpisanega roka niso oddali letne ribolovne dovolilnice za leto 2022 z izpolnjeno rekapitulacijo!

Obvestilo o delovnih akcijah v letu 2023

Tudi letos bo organizirana očiščevalna akcija reke Savinje, pritokov in okolice ribiškega doma.
Za termin le te in termine delovnih akcij prosimo, da spremljate našo spletno stran ali oglasno desko. Opozarjamo na primerno opremo ter orodje!

V sezoni 2023 želimo vsem obilo ribiških užitkov ter dober prijem!

Lep pozdrav in dober prijem!!
UO RD Ljubno ob SavinjiTorek, 21. februar 2023 ob 14:30 | Obvestilo Vratanar Mirko
Spoštovane članice in člani,
obveščamo vas, da se je po hudi bolezni od nas za vedno poslovil naš dolgoletni član Vratanar Mirko iz Juvanja. Pogreb pokojnika bo v petek 13.1.2023 na pokopališču v Radmirju.
UO RD Ljubno ob Savinji

Sreda, 04. januar 2023 ob 11:00 | Obvestilo
Spoštovane članice in člani,
zakorakali smo v leto 2023, ki naj vam prinese čim več zdravja, miru in osebnega zadovoljstva. Želimo vam dober prijem in čim več časa preživetega ob vodi, proč od vsakdanjega vrveža.

Morebitne zamudnike pri plačilu članarine za leto 2023 pozivamo, da obveznosti poravnajo nemudoma zaradi ažuriranja baze članstva na RZS.

Ob tej priložnosti vas obveščamo tudi, da bodo cene letnih ribolovnih dovolilnic za leto 2023 ostale nespremenjene, se pa s 1.1.2023 spreminjajo cene dnevnih dovolilnic za komercialni ribnik. Tako polna cena dovolilnice za nečlane znaša 25 eur, za člane RD Ljubno ob Savinji 15 eur in za mlade ribiče RD Ljubno ob Savinji 5 eur.

Lep pozdrav in dober prijem!!
UO RD Ljubno ob Savinji

Četrtek, 03. november 2022 ob 18:20 | Delovna akcija
Spoštovane članice in člani!
Obveščamo vas, da bo v soboto, 05.11.2022 delovna akcija urejanja okolice ribiškega doma s pričetkom ob 8.00 uri pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji, vse udeležence pozivamo, da se primerno obujete in opremite.

Vodja vseh delovnih akcij je gospodar RD Ljubno ob Savinji, Mošmondor Marijan, na katerega se v primeru vprašanj ali nejasnosti lahko obrnete na GSM: 041 824 845.

Lep pozdrav in dober prijem!!
UO RD Ljubno ob Savinji

Četrtek, 29. septembra 2022 ob 21:45 | Srečanje upokojencev in mladincev 2022
Spoštovani!

V nedeljo 02.10.2022 bomo organizirali tradicionalno družabno srečanje upokojencev ter mladincev RD Ljubno ob Savinji in se preizkusili v lovu rib z umetno muho na muharskem jezeru.
Zbor in prijava za tekmovanje bo ob 9.00!
Ribolov na jezeru se bo pričel ob 9.30.
Lovilo se bo po že uveljavljenem načinu oziroma pravilih, več podrobnosti boste izvedeli ob prijavi. Po ribiškem delu bo seveda sledil družabni del s pogostitvijo.
Vljudno vabimo člane Ribiške družine Ljubno ob Savinji s statusom upokojenca in mladega ribiča, da se srečanja udeležite!

Kontaktna oseba za srečanje je gospodar RD Ljubno ob Savinji, tov. Mošmondor Marijan.

Lep pozdrav in dober prijem!

UO RD Ljubno ob Savinji

Torek, 02. avgust 2022 ob 21:30 | Binejev memorial 2022
Spoštovani!

V soboto dne 6.8.2022 bomo organizirali tradicionalni Binejev memorial.

Glede na izjemno nizke vodostaje in visoke temperature voda ter posledično zaporo ribolova praktično po vsej Sloveniji, se bomo tokrat pomerili v suhih muharskih disciplinah in sicer metu muhe v daljavo in/ali metu muhe v cilj.
Pribor bo zagotovljen s strani RD Ljubno in bodo tako vsi tekmovalci tekmovali z enakim.

Zbor in prijava za memorial bo ob 8.00!

Tekmovanje se bo pričelo ob 9.00 uri in bo s sočasnim druženjem trajalo do 11.00 ure, ko se bomo okrepčali kot je to v navadi.

Vljudno vabimo člane Ribiške družine Ljubno ob Savinji, da se memoriala udeležite.

Lep pozdrav in dober prijem!

UO RD Ljubno ob Savinji

Torek, 12. april 2022 ob 15:20 | Dokumentarni film DIVJA SLOVENIJA
Spoštovane članice in člani!
Občina Ljubno ob Svetovnem dnevu Zemlje organizira in omogoča enkratno priložnost brezplačnega ogleda dokumentarnega filma Mateja Vraniča z naslovom DIVJA SLOVENIJA, kjer je nekaj prizorov posnetih na območju našega ribiškega okoliša ter je pri snemanju le tega sodelovala tudi naša ribiška družina in naš član Križnik Gregor.

Ogled filma bo brezplačen in bo potekal 22. aprila 2022 ob 20:00 v novem Kulturnem domu in Kongresnem Centru KLS Ljubno, Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji. VSTOP PROST.

Matej Vranič je slovenski profesionalni fotograf in filmski ustvarjalec. Novi film je čudovit dokumentarni prelet skozi bogastvo naravnega okolja v Sloveniji. Filmu dajejo poseben pečat izjemno redko videni prizori v naravi in je prejel več prestižnih nagrad na različnih mednarodnih filmskih festivalih v letu 2021.
Vljudno vabljeni k ogledu!
UO RD Ljubno ob Savinji

Sreda, 07. marec 2022 ob 14:30 | Termini delovnih akcij v letu 2022
Spoštovane članice in člani!
Obveščamo vas, da bodo delovne akcije RD Ljubno ob Savinji potekale sledeče sobote:
- 12.03.
- 19.03. (vsesplošna očiščevalna akcija | obvezna za člane RD Ljubno | v primeru slabega vremena se prestavi na 26.03.)
- 26.03.
- 02.04.
- 09.04.
- 23.04.
Zbor za vse delovne akcije je ob 8.00 uri pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji, vse udeležence pozivamo, da se primerno obujete in opremite ter s seboj prinesete tudi kakšno orodje (grablje...).
Za očiščevalno akcijo Savinje s pritoki, ki bo 19.03., pa imejte s seboj tudi ribiške škornje za lažji dostop obvodnega pasu.
Prosimo, da se le te udeležite v čimvečjem številu, tudi če vam delovnih ur ne manjka več!
Ker bodo delovne akcije v poletnem in jesenskem času le po potrebi, vas opozarjamo, da ne odlašate opravljanja obveznih delovnih ur.
Vodja vseh delovnih akcij bo gospodar RD Ljubno ob Savinji, Mošmondor Marijan, na katerega se v primeru vprašanj ali nejasnosti lahko obrnete na GSM: 041 824 845.
Lep pozdrav in dober prijem!!
UO RD Ljubno ob Savinji

Sreda, 23. februar 2022 ob 20:00 | Vabilo na zbor članov 2022
Spoštovani!

Vabimo te na redni letni zbor članov RD Ljubno ob Savinji, ki bo v v nedeljo, 06.03.2022 ob ob 09.00 uri v konferenčni sobi Šport centra Prodnik, Juvanje 1 (na zgornji strani regionalne ceste).

Dnevni red:
1.) Otvoritev občnega zbora
2.) Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
3.) Poročila o delu organov in komisij RD Ljubno ob Savinji v letu 2021:
- poročilo predsednika
- poročilo gospodarja
- poročilo blagajničarke
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo o delu mladinske sekcije
- poročilo o delu čuvajske službe
- poročilo tekmovalne komisije
- poročilo inventurne komisije
- poročilo disciplinske komisije
- poročilo verifikacijske komisije
4.) Razprava po poročilih in pozdrav gostov
5.) Razrešnica organov RD
6.) Predstavitev kandidatne liste, ter volitve organov RD
7.) Poročilo volilne komisije
8.) Obravnava in sprejem letnega plana dela, finančnega plana ter seznanitev s planom gospodarjenja za leto 2022, katerega je že potrdil ZZRS
9.) Podelitev priznanj in odlikovanj
10.) Razno

Prosimo za zanesljivo udeležbo in upoštevanje v času zbora covid-19 ukrepov!

Prosimo, da morebitne predloge ali pobude za razpravo na zboru članov pošljete pisno v skladu s Statutom RD Ljubno!

Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Obvestilo o dvigu letnih ribolovnih dovolilnic za 2022
Člane RD Ljubno ob Savinji obveščamo, da bo dvig letnih ribolovnih dovolilnic mogoč v Ribiškem domu RD Ljubno od 1. marca do 15. marca 2022 od 11.00 do 16.00 ure razen ob ponedeljkih, ko bo ribiški dom zaprt!
Prosimo vas, da se držite navedenega termina! Vse ostale informacije v zvezi letnih ribolovnih dovolilnic lahko dobite pri gospodarju RD Ljubno ob Savinji Mošmondor Marijanu na GSM: 041 824 845!

Cenik ribolovnih dovolilnic ostane nespremenjen kot že nekaj let zapovrstjo.

Člani, ki niso opravili predpisanih delovnih ur, bodo obenem morali poravnati tudi te, sicer dvig ribolovne dovolilnice ni možen! Cena ene neopravljene delovne ure je 10 eur!
Po izkoriščeni letni ribolovni dovolilnici lahko člani RD Ljubno ob Savinji kupijo dnevno ribolovno dovolilnico za muharski ribnik po ceni 10 eur, mladinci pa 5 eur.
Člani, ki so v preteklem letu morali opraviti 50 delovnih ur in le teh niso opravili, po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji ne morejo dvigniti letne ribolovne dovolilnice!

Obvestilo o delovnih akcijah v letu 2022
Tudi letos bo organizirana očiščevalna akcija reke Savinje, pritokov in okolice ribiškega doma.
Za termin le te in termine delovnih akcij prosimo, da spremljate našo spletno stran ali oglasno desko. Opozarjamo na primerno opremo ter orodje!

V sezoni 2022 želimo vsem obilo ribiških užitkov ter dober prijem!

Torek, 09. november 2021 ob 08:15 | Delovna akcija
Ribiška družina Ljubno ob Savinji vabi v soboto, 13. novembra 2021 ob 8:00 na delovno akcijo vse člane, ki še niso opravili predpisanih delovnih ur v letošnjem letu. Zbirno mesto je ribiški dom na Ljubnem. Urejali bomo okolico doma, zato s sabo prinesite ustrezno orodje (grablje, lopate...) in bodite ustrezno obuti. Na delovno akcijo so vabljeni tudi vsi drugi člani, ki so svojo delovno obveznost že opravili.

Sreda, 27. oktober 2021 ob 09:00 | Obvestilo o pričetku kandidacijskega postopka RD Ljubno ob Savinji
Spoštovane članice in člani!

Obveščamo vas, da je na redni seji UO RD Ljubno ob Savinji dne 25.10.2021 skladno s Statutom ter Pravilnikom o kandidacijskem postopku RD Ljubno ob Savinji, UO sprejel sklep o začetku postopka za kandidiranje za redne volitve organov RD in imenoval kandidacijsko komisijo v sestavi Plankl Jernej (predsednik), Moličnik Marko (član) in Podkrižnik Janez (član).
Na naslednji povezavi se lahko seznanite z omenjenimi akti | https://rd-ljubno.si/druzina/volitve. Naj opozorimo, da mora kandidat za predsednika RD kot mandatar predlagati celotno ekipo upravnega odbora, seveda s pisnim soglasjem predlaganega.

UO RD Ljubno ob Savinji

Torek, 26. oktober 2021 ob 17:30 | Delovna akcija
Ribiška družina Ljubno ob Savinji vabi v soboto, 30. oktobra 2021 ob 8:00 na delovno akcijo vse člane, ki še niso opravili predpisanih delovnih ur v letošnjem letu. Zbirno mesto je ribiški dom na Ljubnem. Urejali bomo okolico doma, zato s sabo prinesite ustrezno orodje (grablje, lopate...) in bodite ustrezno obuti. Na delovno akcijo so vabljeni tudi vsi drugi člani, ki so svojo delovno obveznost že opravili.

Torek, 10. avgust 2021 ob 17:45 | Vabilo na zbor članov 2021
Spoštovani!

Vabimo te na redni letni zbor članov RD Ljubno ob Savinji, ki bo v ponedeljek, 23.08.2021 ob 18.00 uri pod kozolcem pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji.

Dnevni red:
1.) Otvoritev občnega zbora
2.) Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
3.) Poročila o delu organov in komisij RD Ljubno ob Savinji v letu 2020:
- poročilo predsednika
- poročilo gospodarja
- poročilo blagajničarke
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo o delu mladinske sekcije
- poročilo o delu čuvajske službe
- poročilo tekmovalne komisije
- poročilo inventurne komisije
- poročilo disciplinske komisije
- poročilo verifikacijske komisije
4.) Razprava po poročilih in pozdrav gostov
5.) Obravnava in sprejem letnega plana dela, finančnega plana ter seznanitev s planom gospodarjenja za leto 2021, katerega je že potrdil ZZRS
6.) Razno

Prosimo za zanesljivo udeležbo in upoštevanje covid-19 ukrepov!

Prosimo, da morebitne predloge ali pobude za razpravo na zboru članov pošljete pisno v skladu s Statutom RD Ljubno!
V primeru zaostritve ukrepov zaradi širjenja covid-19 in morebitne odpovedi zbora članov, bo le to objavljeno na spletni strani in oglasni deski RD.

Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Nedelja, 25. julij 2021 ob 16:30 | Binejev memorial 2021
Spoštovani!

V soboto dne 31.7.2021 bomo organizirali tradicionalni Binejev memorial in se ob družabnem srečanju pomerili v lovu rib z umetno muho na muharskem jezeru.

Zbor in prijava za memorial bo ob 8.00!

Ribolov se bo pričel ob 9.00 uri in bo potekal v dveh delih s trajanjem po 1 uro in vmesnim 15 minutnim premorom.

Lovilo se bo po pravilih, ki vam jih bo pred tekmovanjem predstavil vodja tekmovalne komisije Robnik Marjan.

Vljudno vabimo člane Ribiške družine Ljubno ob Savinji, da se memoriala udeležite.

Lep pozdrav in dober prijem!

UO RD Ljubno ob Savinji

Nedelja, 4. julij 2021 ob 16:45 | Referendum o Zakonu o vodah
Spoštovane članice in člani!

11. julija se bo odvijal referendum na temo spremembe Zakona o vodah. Omenjena sprememba prinaša možnost odločanja o gradnji javnih objektov v priobalnem pasu na nižji nivo, kjer je posledično možen precej večji vpliv posameznih lobijev, kot do sedaj, ko je o izjemi ožanja priobalnega pasu lahko odločala le Vlada RS. Gradnja javnih objektov med drugim vključuje tudi športne objekte, gostinske in nastanitvene objekte, trgovine in podobne objekte, ki se po uporabnosti kvalificirajo kot javni objekti. Poleg tega pa prenaša na lokalni oziroma nižji nivo še nekatere druge pristojnosti.

Ni prvič, da lobiji pod taktirko pohlepa poskušajo posežti še globlje v največje nacionalno bogastvo naše domovine, v dokaj neokrnjeno naravo.

Svojo moč in brezobzirnost so vodarski in gospodarski lobiji pokazali ob posegu v Savinjo v Lučah leta 2013 in 2014, ko smo kasneje zaradi posega brez gradbenega dovoljenja v času drsti in proti vsem naravovarstvenim standardom, kar je povzročilo praktično popolno uničenje dveh letnikov drsti potočne postrvi in lipana nizvodno po toku Savinje, ljubenski ribiči svojo pravico ob pomoči našega prijatelja iz Nemčije, g. Küsters Rolfa iskali celo pri Evropski komisiji in posledično odgovornim nakopali precej težav, finančnih penalov ter ukor Sloveniji zaradi nespoštovanja številnih naravovarstvenih direktiv. Danes na žalost nekateri takrat vpleteni v projekt zasedajo visoke položaje na Ministrstvu za okolje oziroma Agenciji RS za vode.

Ribiči smo skozi bogato zgodovino ribištva na Slovenskem tradicionalno v prvi vrsti prepoznani kot varuhi okolja. Prav je, da zato povsem ob strani pustimo politiko in se vedno ne glede na politično prepričanje odločimo v dobrobit narave. Tako se je poleg drugih sorodnih organizacij javno uradno opredelila tudi naša krovna Ribiška zveza Slovenije Zatorej vas pozivamo, da 11. julija oddate svoj glas PROTI predlogu zakona in rahljanju ukrepov vezanih na posege v vodotoke in priobalna zemljišča.

Verjamem, da si vsi želimo svoj prosti čas ob ribolovu preživljati v neokrnjeni naravi in zelenih bregovih naših rek.

Lep pozdrav in dober prijem!

Predsednik RD Ljubno ob Savinji:
Križnik Gregor

Nedelja, 21. marec 2021 ob 17:15 | Očiščevalna akcija 2021
Spoštovane članice in člani!

Obveščamo vas, da bo v soboto, 27.3.2021 v sodelovanju z občinami Ljubno, Luče in Solčava, kajakaši in ostalimi društvi organizirana očiščevalna akcija v sklopu katere bomo ribiči kot vedno počistili bregove vodotokov v našem okolišu. 

Zbor oziroma prevzem vreč za očiščevalno akcijo je ločeno glede na kraj bivanja:
- Ob 8.00 uri pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji, za vse člane s prebivališčem iz območja občine Ljubno in drugod. Vodja akcije bo Mošmondor Marijan.
- Ob 8.30 uri v Lučah pred Občino Luče za vse člane s prebivališčem iz območja občine Luče. Vodja akcije bo Plankl Jernej.
- Ob 8.30 uri v Solčavi pri ribiški brunarici RD Ljubno ob Savinji za vse člane s prebivališčem iz območja občine Solčava. Vodja akcije bo Moličnik Marko.

Vse udeležence pozivamo, da se primerno obujete in opremite.
Predlagamo, da imate s seboj tudi ribiške škornje za lažji dostop obvodnega pasu.

Prosimo, da se le te udeležite v čim večjem številu!

Posebej OPOZARJAMO, da na zborno mesto, kjer boste prejeli vreče za smeti in navodila o odsekih čiščenja pridete z maskami in ohranjate ustrezno razdaljo. Zbiranje v skupine ni dovoljeno. Zaradi situacije s COVID-19 po smernicah lokalnih skupnosti po akciji ne bo organizirana prehrana ali pijača, zato vas prosimo, da vsak posameznik ustrezno poskrbi za le to skladno na svoje potrebe!

Akciji se bodo tudi letos v sodelovanju z nami koordinirano pridružili kajakaši, pri čemer bodo fantje in dekleta iz Doline Avantur počistili Savinjo zlasti na nedostopnih mestih od soteske pri Igli do Strug, iz Kampa Menine od Strug do Kolenčevega jezu na Ljubnem in Šport centra Prodnik od Kolenčevega jezu na Ljubnem do Kolenčevega jezu v Grušovljah.

V primeru vprašanj ali nejasnosti se lahko obrnete na našega gospodarja, Mošmondor Marijana na GSM: 041 824 845.

Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Nedelja, 21. februar 2021 ob 20:30 | Prestavitev zbora članov in dvig ribolovnih dovolilnic 2021
Spoštovani,

kmalu bo leto dni, kar se tako kot vsa področja, tudi ribištvo in društvena dejavnost srečuje s težavami zaradi epidemije virusa Covid-19. Žal pri tem ni izvzeta niti naša ribiška družina. Poleg določenih organizacijskih težav v spomladanskem času, katere smo spričo iznajdljivosti in delovne vneme peščice članov k sreči hitro premagali, pa so žal globalne omejitve botrovale precejšnjemu padcu obiska ribiških gostov in posledično kar 44,4 % manj dohodkom v primerjavi z letom 2019, ob dejstvu, da smo med slovenskimi muharskimi destinacijami bili daleč najbolj obiskani, čemur gre zahvala ribjemu bogastvu naših revirjev kot posledica dobrega ribiškega upravljanja in varovanja našega okoliša.
Zahvaljujoč umnemu gospodarjenju zadnje desetletje in finančnim rezervam, ki so potrdile, da se denar lahko varčuje le takrat, ko prihaja in ne takrat, ko je finančna kriza, smo tako v minulem letu bili ena redkih družin, ki ne le, da ni imela nobenih finančnih težav, temveč smo lahko gospodarili povsem normalno brez varčevanja pri vlaganjih in ribogojništvu, kar nam bo ob predpostavki, da se bodo letos težave ponovile, omogočeno tudi v letu 2021. Z grenkobo pa se moramo zavedati realnosti, da je medtem precej ribiških družin po Sloveniji v hudih finančnih škripcih, nelikvidnih in dobesedno na robu preživetja.

Lansko leto smo se z organizacijo zbora članov še za las izognili omejitvam zaradi epidemije, letošnje pa nam to ne bo uspelo. Kljub čakanju do zadnjega trenutka, je namreč povsem jasno, da zbora članov ne bomo mogli izpeljati v običajnem terminu, pa čeprav je zanj vse pripravljeno. Upravni odbor Ribiške družine Ljubno ob Savinji je tako pretehtal možnosti in soglasno sklenil, da nikakor ne pristopimo k elektronski izvedbi zbora članov na daljavo, saj bi zaradi takšnih ali drugačnih težav s tem močno omejili možnost udeležbe in tvorno sodelovati zlasti računalniško neveščemu delu članstva. Tako bomo se poslužili enake poti, kot so jo bila primorana ubrati številna društva že v lanskem letu. Zbor članov bomo prestavili na kasnejši čas in ga izpeljali čim bodo epidemiološke razmere ter z njimi povezane omejitve to omogočile, pa čeprav to pomeni le tega izpeljati na prostem, pod kozolcem, kar je ob pogledu na urejen ribiški dom in ribnike pravzaprav posebej lepo.
O sklicu zbora članov boste vsi člani pravočasno obveščeni na enak način, kot je to v navadi.

Glede na to, da so lokali še vedno zaprti, pa to pomeni spremembo tudi pri dvigu letnih ribolovnih dovolilnic. Cene le teh ostajajo enake kot v preteklih letih.
Ker je ob dvigu in plačilu le te potrebno izdati tudi ustrezen račun, bo tako dvig letnih ribolovnih dovolilnic mogoč samo osebno preko terase ribiškega doma le ob sledečih 4 terminih:

- četrtek 25. februar od 9.00 - 11.00 ure dopoldan
- petek 26. februar od 16.00 – 17.00 ure popoldan
- sobota 27. februar od 17.00 – 19.00 ure popoldan
- nedelja 28. februar od 8.00 – 10.00 ure dopoldan.

Prosimo, da ob dvigu upoštevate higienske zahteve zaradi epidemije (maska...) zlasti dopoldanske termine pa izkoristite tisti, ki ste v pokoju ali vam delovni čas to omogoča, da se izognemo nepotrebni gneči.

Pri ribolovu v sezoni 2021 veljajo v večini enaka pravila kot v pretekli sezoni, je pa UO RD Ljubno ob Savinji na številne pozive članov s sklepom sprejel nekaj dopolnitev vezanih na izvajanje ribolova za člane in sicer:

- Ribič mora pri ribolovu obvezno s sabo imeti pean ali odpenjač, v primeru, da se odloči ribo upleniti pa tudi meter!

- Pri ribolovu na muharskem ribniku je obvezna uporaba podmetalke, rib ni dovoljeno polagati na travo oziroma obrežje! Uporaba podmetalke se priporoča tudi pri ribolovu v Savinji!

- Pri ribolovu na muharskem ribniku se priporoča uporaba predvrvice minimalno 0,15mm!

Med drugim je UO RD Ljubno ob Savinji prav tako zaradi številnih pritožb vezanih na ravnanje z ribami s strani čuvajske službe in tudi gostov samih zaradi varovanja ribjih populacij dodatno precej zaostril pravila ribolova za ribiče-turiste. Pri ribolovu v trofejnem delu bo tako dovoljena le uporaba predvrvice debeline minimalno 0,15mm, prepovedana uporaba potezank in muh večjih od 3cm, ne glede na revir pa je prepovedana uporaba muh ali potezank vezanih na jig trnkih s svinčeno glavo.

Skladno s sprejetim sklepom Zbora članov iz leta 2020 po predlogu člana, da bi se bodisi prepovedal uplen potočne postrvi oziroma vsaj omejil uplen na en ali dva kosa na ribolovi dan, ko je zbor članov naložil nalogo preučiti smotrnost odločitve in sprejeti ustrezno odločitev upravnemu odboru, je gospodar RD pregledal statistiko uplena ter le to predstavil Upravnemu odboru RD Ljubno ob Savinji, ki je soglasno sklenil, da bi omejitev uplena potočne postrvi na dva kosa po ribolovnem dnevu omejila članstvo za kar 1/3, ob tem pa najverjetneje ne bi dosegli željenih rezultatov. Na podlagi analize je UO RD sprejel odločitev in sklep, da se potočni postrvi namesto omejitve uplena skrajša lovna doba za en mesec in jo je tako dovoljeno upleniti le do konca avgusta. Na ta način je članstvo omejeno zgolj za 1/6, kar pa je bistvenega pomena pa je to, da se na ta način zavarujejo izključno najboljše drstnice, ki so uspele preživeti sezono in se tako v septembru že sončijo na prelivih ter se aktivno hranijo in pripravljajo na drst, ki se odvisno od vremenskih razmer začne že v oktobru. Ob tem pa se na ta način še dodatno izlovi vložene šarenke.

Tako je uplen potočne postrvi dovoljen zgolj v času od 1.4. – 31.8. !

Ne glede na dovoljen ali prepovedan uplen potočne postrvi, lovno mero in pravico člana do uplena, pa apeliramo na vsakega posameznika posebej, da razmisli, ali je etično in resnično potrebno upleniti domorodno vrsto ribe in se v tem primeru če je le mogoče odloči za uplen potočne postrvi, ki navzven kaže izrazite znake tako imenovane atlantske linije (primerki brez rdečih pik...).

Ob tej priložnosti posebej opozarjamo tudi na že tolikokrat izpostavljeno najmanjšo razdaljo med ribiči v dolžini 30m gledano po vodotoku ne glede na stran reke in 10m pri ribolovu na ribniku, razen če se ribiča medsebojno ne dogovorita drugače. Ne le zaradi epidemioloških razmer, ampak predvsem zaradi dejstva da si prav vsak ribič gotovo vsaj pri ribolovu želi malo miru. Ribiški čuvaji pri tem ne morejo in ne bodo igrali vloge razsodnikov in učiteljev pravil etičnega ribolova ter bontona obnašanja, temveč je medsebojno spoštovanje ribičev odraz njihove lastne vzgoje in kulture!

Vljudno prosimo, da v izogib nepotrebnim zapletom dobro preberete celoten dopis!

Vsem članom v prihajajoči sezoni želimo obilo lepih trenutkov ob naših revirjih, prav tako pa tudi obilo zdravja!

Dober prijem!
Lep pozdrav in dober prijem!
Predsednik Križnik Gregor in UO RD Ljubno ob Savinji

Petek, 31. julij 2020 ob 09:00 | Binejev memorial | ODPOVED
Spoštovane članice, spoštovani člani!
Zaradi epidemiološke situacije ter posledično sprejetih ukrepov, prav tako pa tudi smernic Ribiške zveze Slovenije smo primorani slediti odločitvam vseh lokalnih skupnosti in tudi mi na žalost odpovedati tradicionalni Binejev memorial, ki bi moral potekati v sklopu Flosarskega bala, ki je prav tako v celoti odpovedan skupaj z vsemi spremljajočimi prireditvami.
Želimo vam prijetno in zdravo poletje ter dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Petek, 10. julij 2020 ob 13:45 | Mladinska sekcija
Spoštovani,
zaradi sprejetih preventivnih ukrepov vezanih na situacijo s COVID-19, vas obveščamo, da srečanja mladinske sekcije do nadaljnjega odpadejo.
Lep pozdrav in dober prijem!

Sreda, 13. maj 2020 ob 10:30 | Očiščevalna akcija 2020
Spoštovane članice in člani!

Obveščamo vas, da bo v soboto, 16.5 v sodelovanju z občinami Ljubno, Luče in Solčava, kajakaši in ostalimi društvi organizirana očiščevalna akcija v sklopu katere bomo ribiči kot vedno počistili bregove vodotokov v našem okolišu.

Zbor za očiščevalno akcijo je ob 7.45 uri pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji, vse udeležence pozivamo, da se primerno obujete in opremite. Predlagamo, da imate s seboj tudi ribiške škornje za lažji dostop obvodnega pasu.
Prosimo, da se le te udeležite v čimvečjem številu!
Člani iz območja občine Luče se zberete ob 8.15 pri čistilni napravi v Lučah.

Posebej OPOZARJAMO, da na zborno mesto, kjer boste prejeli vreče za smeti in navodila o odsekih čiščenja pridete z maskami in ohranjate ustrezno razdaljo. Zaradi situacije s COVID-19 po smernicah lokalnih skupnosti po akciji ne bo organizirana prehrana ali pijača, zato vas prosimo, da vsak posameznik ustrezno poskrbi za le to skladno na svoje potrebe!

Zaradi odsotnosti gospodarja RD bo vodja očiščevalne akcije Petak Drago, ki bo po končani akciji udeležencem tudi vpisal opravljene delovne ure. Na območju Luč bo delovne ure vpisal Plankl Jernej, na območju Solčave pa Moličnik Marko. V primeru vprašanj ali nejasnosti se lahko obrnete na našega gospodarja, Mošmondor Marijana na GSM: 041 824 845.

Lep pozdrav in dober prijem!!
UO RD Ljubno ob Savinji

Četrtek, 30. april 2020 ob 09:30 | DODATNO obvestilo | Corona virus 2020
s 30.4.2020 je odpravljena prepoved gibanja med občinami, s tem pa so končno omogočeni tudi pogoji za nemoteno izvajanje ribolova, pri čemer pa še vedno upoštevajte še veljavno prepoved združevanja in obvezno razdaljo med ribiči 30m na tekoči vodi oziroma 10m na ribniku.

Glede na trenutno situacijo in precejšnje težave s krivolovom v preteklih tednih, vas prosimo, da ste ob vodi posebej pozorni in v primeru opaženih kakršnihkoli znakov krivolova ali suma nanj nemudoma obvestite gospodarja RD Ljubno ob Savinji, Mošmondor Marjana na GSM 041 824 845.

Obveščamo vas tudi, da bo lokal v ribiškem domu svoja vrata ponovno odprl 5.5.2020 in lahko tisti, ki še niste dvignili ribolovnih dovolilnic to storite do vključno 15.5.2020.

V kolikor bodo razmere dopuščale bo 16.5.2020 v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi organizirana čistilna akcija Savinje s pritoki, o čemer vas bomo še obvestili teden dni pred datumom izvedbe.

Želimo vam dober prijem in dobro počutje ob naših vodah!
UO RD Ljubno ob Savinji

Nedelja, 15. marec 2020 ob 07:45 | NUJNO obvestilo | Corona virus 2020
Spoštovane članice in člani,
zaradi trenutne situacije vezane na v Sloveniji razglašeno epidemijo oziroma v svetovnem merilu pandemijo koronavirusa smo se znašli v situaciji, ki je nam vsem neznana in ko ne moremo predvidevati razvoja dogodkov. Ne glede na to, pa moramo v prvi vrsti pomisliti na naše soribiče, soljudi, zlasti na starejše in obolele osebe, katere imamo tako v naši ribiški družini, kot tudi med svojimi domačimi. Ne mislimo nase tisti, ki smo mlajši, vitalni in zdravi, ker je za nas neposredna nevarnost izjemno majhna, ampak smo dolžni misliti na najbolj ranljive in na prihodnost nas vseh ter tudi naše družine.
Glede na trenutne razmere, razglašene omejitve s strani države in pa predvidevanj razvoja obolenj se je potrebno zavedati, da trenutna klinična slika okuženih, obolelih, hospitaliziranih in mrtvih pomeni stanje izpred cca. 14 dni. Stanje, ki ga imamo danes, se bo pokazalo čez prav toliko časa.
Če se trenutno stanje, po testiranjih 5369 ljudi projicira na populacijo v Sloveniji, je po analogiji trenutno okuženih 3,37% populacije naših sodržavljank in sodržavljanov, kar znese 67400 ljudi in pri 3% smrtnosti to pomeni v tem trenutku, da se lahko pričakuje 2022 mrtvih, če se od tega trenutka dalje ne okuži nihče več.
Ne govorimo o paniki, ne pretiravajmo, je pa prav, da ravnamo preudarno in odgovorno.
Ne mislimo samo nase in ne jemljimo opozoril s posmehom, temveč pomislimo tudi na druge.
Vsled opisanega stanja, lahko namreč precejšnje posledice pričakujemo tudi v Ribiški družini Ljubno ob Savinji. Treba se je zavedati, da bo zaradi izpada turizma precej zmanjšan prihodek družine, kar bo najverjetneje onemogočilo gospodarjenje na način, ki smo ga vajeni zadnje desetletje, če seveda želimo ostati finančno in drugače stabilni brez omembe vrednega dvigovanja prispevkov za člane in ob vzpostavitvi normalnega stanja takoj biti sposobni postaviti stvari na sedanje.
Z željo ohraniti to stanje je UO RD Ljubno ob Savinji s korespondenčno sejo sprejel naslednje ukrepe:
- Prekine se vse načrtovane investicije, izvede se le dokončanje tistih v teku in najnujnejša vzdrževalna ter ribiško gojitvena dela.
- Do normalizacije stanja v državi se odpove vsa družabna srečanja (memoriali, tekmovanja, srečanja) v sklopu ribiške družine.
- Odpove se vse načrtovane delovne akcije vključno z očiščevalno akcijo. V primeru nujne potrebe delo opravijo individualno telefonsko sklicani člani. Posledično se vsem članom v letu 2020 prepolovi delovna obveza, v kolikor se nastala situacija podaljša v jesenski čas pa odpiše delovna obveza.
- Vse obveščanje članov se do preklica nastale situacije izvaja le preko digitalnih medijev.
- Vsa nujna ribiško gojitvena dela (odlovi, vlaganja, upravljanje obeh ribogojnic) izvede ožja ekipa članov odlovne ekipe in vodstva družine po predhodnem telefonskem usklajevanju.
- V ribogojnicah Ljubno in Podvolovljek se zaradi tveganja za prekinitev preskrbe poskuša zagotoviti zaloga hrane za ribe, ki zadošča vsaj za tri mesece normalnega obratovanja.
- Ribiški čuvaji obhode in ostale naloge opravljajo normalno do preklica, vendar ne v paru temveč posamič na način, da je na terenu en čuvaj, drugi iz para pa v pripravljenosti na območju ribiškega okoliša. Čuvaji pri pristopu ohranjajo ustrezno razdaljo do kontrolirane osebe. Vse aktivnosti oziroma naključne akcije skupaj s policisti se izvedejo kot načrtovano.
- Vstop v ribogojne objekte Ljubno in Podvolovljek, pisarniške prostore ribiškega doma ter brunarico Solčava je dovoljen le pooblaščenim osebam, ki izvajajo nujno potrebna dela v objektih.
- Zaradi pričakovanega izpada prihodkov in možnih težav pri nakupu rib, prav tako pa močno okrnjenem gospodarjenju (izlovi, vlaganja…) se članom odsvetuje uplen rib tako v Savinji, kot tudi v muharskem ribniku, razen če le te nujno potrebujejo za prehrano.
- Pri ribolovu se izrecno zahteva najmanjša razdalja med ribičema, kot to sicer velevajo pravila in sicer 30m gledano na dolžino tekočega vodotoka oziroma 10m gledano na obalo ribnika.
- Ribolov izvajajte sami, nikakor v družbi!
- Kdor pri sebi ali svojcih opazi znake značilne za bolezni dihal (kašelj, vročina, utrujenost, bolečina v mišicah, glavobol…), ki so lahko posledica obolenja za koronavirusom, naj ostane doma in ukrepa skladno z navodili zdravstvene stroke.
- V primeru da bi se kogarkoli pozvalo na delovno akcijo ali druge aktivnosti ter on ali njegovi svojci/bližnji kažejo zgoraj opisane znake, je dolžan seznaniti odgovorno osebo ribiške družine, ki ga je kontaktirala, da zavrača poziv na akcijo.

Trdno smo prepričani, da razumete nastalo situacijo in da si vsi skupaj želimo čimprejšnje normalizacije stanja s čim manj posledicami tako na naše ribiško, kot tudi zasebno, družbeno in gospodarsko življenje.
Prosimo vas, da s tem dopisom telefonsko seznanite tudi tiste svoje starejše ribiške tovariše, ki elektronskih medijev morda ne uporabljajo.
Na blažitev resnosti situacije lahko tudi sami vplivamo tako, da upoštevamo zahteve in priporočila zdravstvene stroke, ki apelira na vse nas, da ostanemo doma ter zgoraj navedene sklepe vezane na delovanje družine, za kar se vam iskreno zahvaljujemo!
Lep pozdrav, dober prijem in ostanite zdravi!
UO RD Ljubno ob Savinji

Četrtek, 12. marec 2020 ob 20:00 | Obvestilo o odpovedi delovne akcije v soboto 14.3.2020
Spoštovani!
Glede na razmere vezane na pojav koronavirusa in s tem povezana priporočila strokovnjakov ter razglašeno stanje epidemije v državi vas obveščamo, da delovna akcija sklicana za soboto 14.3.2020 ODPADE in bo prestavljena na kasnejši termin glede na stanje.
V primeru, da bi kdo vseeno prišel s tem namenom, opozarjamo, da je dolžan upoštevati navodila glede izogibanja tesnih stikov in vzdrževati primerno razdaljo ter poskrbeti za ustrezno higieno!
Glede na razvoj situacije vas bomo preko spletne strani obveščali tudi o poteku ostalih napovedanih delovnih akcij.
Lep pozdrav in dober prijem,
Gospodar RD Ljubno ob Savinji
Mošmondor Marijan

Ponedeljek, 2. marec 2020 ob 12:00 | Termini delovnih akcij v letu 2020
Spoštovane članice in člani!
Obveščamo vas, da bodo delovne akcije RD Ljubno ob Savinji potekale sledeče sobote:
- 07.03.
- 14.03.
- 21.03.
- 28.03. (vsesplošna očiščevalna akcija | obvezna za člane RD Ljubno)
- 04.04.
- 18.04.
Zbor za vse delovne akcije je ob 8.00 uri pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji, vse udeležence pozivamo, da se primerno obujete in opremite ter s seboj prinesete tudi kakšno orodje (grablje...).
Za očiščevalno akcijo Savinje s pritoki, ki bo 28.3., pa imejte s seboj tudi ribiške škornje za lažji dostop obvodnega pasu.
Prosimo, da se le te udeležite v čimvečjem številu, tudi če vam delovnih ur ne manjka več!
Ker bodo delovne akcije v poletnem in jesenskem času le po potrebi, vas opozarjamo, da ne odlašate opravljanja obveznih delovnih ur.
Vodja vseh delovnih akcij bo gospodar RD Ljubno ob Savinji, Mošmondor Marijan, na katerega se v primeru vprašanj ali nejasnosti lahko obrnete na GSM: 041 824 845.
Lep pozdrav in dober prijem!!
UO RD Ljubno ob Savinji

Torek, 03. december 2019 ob 18:00 | Smukanje postrvi
Spoštovane članice in člani! Drst potočne postrvi v Savinji s pritoki se prične konec oktobra in traja do začetka januarja, te dni bo dosegla vrhunec, s tem pa intenzivno poteka tudi smukanje plemenske jate v ribogojnici Ljubno, kjer pridobimo ikre, katere se nato pod budnim dnevnik nadzorom približno dva meseca valijo v vališču Podvolovljek. Vse tiste, ki vas zanima, kako poteka smukanje postrvi, vabimo, da se nam pridružite v soboto, 7.12.2019 ob 10.00 uri pred ribogojnico Ljubno in si ogledate celoten postopek. Priporočamo, da ste primerno obuti (nizki škornji ali gojzarji).

Ponedeljek, 21. oktober 2019 ob 13:00 | Delovna akcija
Ribiška družina Ljubno ob Savinji vabi v soboto, 26. oktobra 2019 ob 8:00 na zadnjo letošnjo delovno akcijo vse člane, ki še niso opravili predpisanih delovnih ur v letošnjem letu. Zbirno mesto je ribiški dom na Ljubnem. Urejali bomo okolico doma, zato s sabo prinesite ustrezno orodje (grablje, lopate...) in bodite ustrezno obuti. Na delovno akcijo so vabljeni tudi vsi drugi člani, ki so svojo delovno obveznost že opravili.

Ponedeljek, 21. oktober 2019 ob 13:00 | Delo z mladimi
Spoštovane članice in člani!
Zavedajoč se, da je ključ za kontinuirano delovanje naše ribiške družine predvsem v aktivnem delu z mladimi ribiči, želimo le to še okrepiti. V okviru tega želimo znotraj mladinske sekcije tekom prihodnjega leta, odvisno od udeležbe in odziva, izvesti nekje do 5 delavnic na tematiko spoznavanja okolja, ribjega življa ter njihove hrane, opreme za muharjenje, vezanja umetnih muh in ribolova ter ravnanja z ujetimi ribami za naše najmlajše ribiče. Da bi to izvedli na čim višjem nivoju, vabimo članice in člane, ki bi želeli sodelovati pri izvedbi le tega in imajo ustrezno predznanje oziroma opravljene izpite oziroma strokovno izobrazbo iz opisanega področja, da se nam javijo na elektronski naslov rd.ljubno@gmail.com. Za izvedbo programa bodo članom priznane delovne ure.
UO RD Ljubno ob Savinji

Nedelja, 01. september 2019 ob 07:00 | Tekmovanje upokojencev
Spoštovani!
V petek 13.9.2019 bomo organizirali tradicionalno družabno srečanje upokojencev in se preizkusili v lovu rib z umetno muho na muharskem jezeru. Zbor in prijava za tekmovanje bo ob 9.00! Ribolov na jezeru se bo pričel ob 10.00 uri in bo potekal v dveh delih s trajanjem po 1 uro in vmesnim 15 minutnim premorom za osvežitev. Lovilo se bo po že uveljavljenem načinu oziroma pravilih. Vljudno vabimo člane Ribiške družine Ljubno ob Savinji s statusom upokojenca, da se srečanja udeležite!
Vodja ribiškega dela srečanja bo vodja tekmovalne komisije RD Ljubno ob Savinji, tov. Robnik Marjan, kontaktna oseba za srečanje pa gospodar RD Ljubno ob Savinji, tov. Mošmondor Marijan.
Lep pozdrav in dober prijem!

Sreda, 24. julij 2019 ob 11:20 | Binejev memorial 2019
Spoštovani!

V soboto dne 3.8.2019 bomo organizirali tradicionalni Binejev memorial in se ob družabnem srečanju pomerili v lovu rib z umetno muho na muharskem jezeru.

Zbor in prijava za memorial bo ob 8.00!

Ribolov se bo pričel ob 9.00 uri in bo potekal v dveh delih s trajanjem po 1 uro in vmesnim 15 minutnim premorom za osvežitev.
Lovilo se bo po pravilih, ki vam jih bo pred tekmovanjem predstavil vodja tekmovalne komisije Robnik Marjan.

Vljudno vabimo člane Ribiške družine Ljubno ob Savinji, da se memoriala udeležite.

Letošnje srečanje bo še posebej slovestno in pomembno za našo družino, saj bomo v uporabo predali naše novo vozilo Volkswagen Crafter 4motion, namenjeno izvajanju ribiškega upravljanja v Zgornjesavinjskem ribiškem okolišu.

Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Sobota, 09. marec 2019 ob 08:00 | Termini delovnih akcij v letu 2019
Spoštovane članice in člani!
Obveščamo vas, da bodo delovne akcije RD Ljubno ob Savinji potekale sledeče sobote:
- 09.03.
- 16.03.
- 23.03.
- 30.03. (očiščevalna akcija Savinje s pritoki, obvezna za vse člane RD Ljubno!)
- 06.04.
- 13.04.
- 20.04.


Zbor za vse delovne akcije je ob 8.00 uri pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji, vse udeležence pozivamo, da se primerno obujete in opremite ter s seboj prinesete tudi kakšno orodje (grablje...).
Za očiščevalno akcijo Savinje s pritoki, ki bo 30.03., pa imejte s seboj tudi ribiške škornje za lažji dostop obvodnega pasu.

Prosimo, da se le te udeležite v čimvečjem številu, tudi če vam delovnih ur ne manjka več!
Ker bodo delovne akcije v poletnem in jesenskem času le po potrebi, vas opozarjamo, da ne odlašate opravljanja obveznih delovnih ur.

Vodja vseh delovnih akcij bo gospodar RD Ljubno ob Savinji, Mošmondor Marijan, na katerega se v primeru vprašanj ali nejasnosti lahko obrnete na GSM: 041 824 845.

Lep pozdrav in dober prijem!!

UO RD Ljubno ob Savinji

Sreda, 22. november 2018 ob 09:30 | Članarina 2019 - dodatek
Spoštovani!
Najemnica doma, ga. Pečnik sporoča, da bo v petek in soboto, 23. in 24. novembra 2018 lokal zaprt in plačilo članarine ne bo mogoče. Za nevšečnosti se iskreno opravičuje. Člane ob tem še enkrat opozarjamo, da je plačilo članarine mogoče izključno le še do 30.11.2018.
Lep pozdrav in dober prijem!

UO RD Ljubno ob Savinji

Ponedeljek, 05. november 2018 ob 14:25 | Članarina 2019
Spoštovani!
Obveščamo vas, da po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji z dne 24.10.2018 veljajo iste cene članarine za leto 2019 kot v preteklem letu.
Višina članarine za člane znaša 100 eur, za članice 75 eur, za študente in dijake do starosti 25 let (po pravilniku RZS), znaša članarina ob predložitvi potrdila o vpisu za tekoče šolsko leto 60 EUR. Za člane s prebivališčem v tujini zaradi višjih stroškov pošiljanja glasila Ribič znaša članarina 110 eur.
Za mladince znaša višina članarine skupaj z ribolovno dovolilnico 30 EUR. Tisti, ki pa ste že dopolnili 18 let, priložite prošnjo za sprejem v članstvo RD Ljubno. V kolikor ga še niste, boste tako v letu 2019 morali opraviti tudi ribiški izpit, kot to veleva zakonodaja.
Če iz skupnega gospodinjstva izhaja več članov, plača glasilo Ribič samo en član (polnoletna oseba). Višina prispevka za glasilo Ribič znaša 10 EUR (torej plača en član na primer 100 EUR, vsi nadaljnji pa 10 eur manj kot je navedeno zgoraj).
POZOR!
Članarino je letos mogoče poravnati v času od 10.11.2018 do 30.11.2018 IZKLJUČNO OSEBNO v Ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji od 11.00 do 17.00 ure, vsak dan razen ponedeljkov, ko je dom zaprt!
Ob tem vas prosimo, da vrnete izpolnjeno letno ribolovno dovolilnico za 2018. V kolikor letne ribolovne dovolilnice ne boste vrnili, zaradi neizpolnitve dolžnosti ne boste opravičeni do dviga letne ribolovne dovolilnice za 2019!
Vse člane, ki v letu 2018 niso opravili 10 obveznih delovnih ur, obveščamo, da bodo po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji le te morali poravnati ob plačilu ribolovne dovolilnice za 2019.
Novi člani, ki pa v tekočem letu niso opravili predpisanih 50 obveznih delovnih ur, v letu 2019 niso upravičeni do dviga letne ribolovne dovolilnice.

V kolikor bi pri plačilu članarine ugotovili, da so vaši podatki na seznamu, ki ga vodimo napačni, ali ste spremenili naslov bivališča ipd., vas prosimo, da to popravite!
Opozarjamo vas, da naša najemnica z 30.11.2018 odide v pokoj in po tem datumu plačilo članarine ne bo več mogoče ter bo članstvo za leto 2019 neplačnikom prenehalo s črtanjem!
V izogib zapletom pri administraciji in kasnejši nejevolji vljudno prosimo, da dobro preberete ta dopis in se držite navedenega!
Seznanjamo vas, da bodo v sezoni 2019 po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji iz dne 24.10.2018 cene letnih ribolovnih dovolilnic za člane ostale nespremenjene.

Kot tudi že lani boste lahko izbirali med dovolilnicama v dveh različnih obsegih:
- Velika letna ribolovna dovolilnica obsega 21 lovnih dni za dodeljen revir reke Savinje in 5 lovnih dni za muharski ribnik. Cena dovolilnice za 2019 znaša 60 eur.
- Mala letna ribolovna dovolilnica obsega 11 lovnih dni za dodeljen revir reke Savinje in 5 lovnih dni za muharski ribnik. Cena dovolilnice za 2019 znaša 30 eur.
Revirje na dovolilnicah bo v skladu z internimi akti kot je veljalo tudi doslej določil gospodar RD na podlagi razpoložljivega števila lovnih dni. Sprememba le teh ni mogoča.
Izjemoma je tako kot že do sedaj po dogovoru mogoče zamenjava lovnih dni Savinje za lovne dni na ribniku za člane nad 80 let in člane s statusom invalida.
Člani boste tako ob plačilu članarine za 2019 na seznamu označili katero dovolilnico želite imeti v sezoni 2019.
Ob tej priložnosti vas obveščamo, da je ARSO izdala odločbo z dovoljenjem za plašenje in odstrel velikega kormorana. Zato prosimo vse člane, ki bi opazili prisotnost kormoranov na našem območju, da le to nemudoma sporočite predsedniku RD, Križnik Gregorju na GSM: 041-793-592.

Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Torek, 24. julij 2018 ob 10:15 | Binejev memorial
Spoštovani!
V soboto dne 28.7.2018 bomo organizirali tradicionalni Binejev memorial in se pomerili v lovu rib z umetno muho na muharskem jezeru.
Zbor in prijava za tekmovanje bo ob 8.00!
Tekmovanje se bo pričelo ob 9.00 uri in bo potekalo v dveh delih s trajanjem po 1 uro in vmesnim 15 minutnim premorom za osvežitev.
Tekmovalo se bo po pravilih, ki vam jih bo pred tekmovanjem predstavil vodja tekmovalne komisije Robnik Marjan.
Vljudno vabimo člane Ribiške družine Ljubno ob Savinji, da se memoriala udeležite!
Lep pozdrav in dober prijem!

UO RD Ljubno ob Savinji

Četrtek, 05. april 2018 ob 10:30 | Očiščevalna akcija Savinje s pritoki
Spoštovane članice in člani!
Kot smo že napovedali v terminskem načrtu, vas vabimo na očiščevalno akcijo Savinje s pritoki, ki bo v soboto, 7.4.2018 z zborom ob 8.00 uri pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji. Ob tem vas opozarjamo na ustrezno obutev in zaščitne rokavice. Zaželjeno je, da ste oblečeni v visoke škornje zaradi lažjega dostopa do vode oziroma gibanja v obvodnem pasu.
Ker se nam bodo tokrat pridružili tudi lokalni ponudniki kajak&rafting storitev in bo poleg tega še vreme idealno, vas vabimo, da se akcije udeležite v čimvečjem številu tudi tisti, ki vam ne manjka delovnih ur in tako skupaj čimboljše očistimo našo lepotico, na katero smo tako ponosni!

UO RD Ljubno ob Savinji

Torek, 27. marec 2018 ob 16:20 | Muharska sezona 2018
Spoštovane članice in člani!
Pričenja se muharska sezona 2018, vendar bomo letos izjemoma zaradi praznikov tradicionalno srečanje in pogostitev pripravili v ponedeljek, 2. aprila in ne 1. aprila, kot ponavadi. Ribiče, ki se boste tega dne odločili za ribolov, vabimo, da se oglasite v ribiškem domu, kjer bomo izmenjali ribiške vtise in se med 12.00 in 13.00 uro pogostili s skromno malico. Tekmovanja za najdaljšo ujeto ribo ne bo.

Ob tej priložnosti vas opominjamo, da se je pričela drst lipanov, ki bodo svoje poslanstvo opravljali glede na vremenske in vodne razmere vse do sredine maja, nato pa se ikre odvisno od temperature vode valijo v produ slab mesec dni. V ta namen bomo tudi letos na najizrazitejša drstišča postavili opozorilne table in vas prosimo, da ste v omenjenem času pri prečkanju vode posebej previdni ter se izogibate prelivom na teh mestih oziroma na vseh mestih, kjer bi se le ti lahko drstili ali kjer opazite morebitne svetle lise - drstišča. Hoja po drstišču v celoti uniči drst oziroma ikre. Lipanov ne vznemirjajte v teh mesecih. Le z varovanjem narave in voda in etičnim izvajanjem ribolova bomo dosegli, da bodo naše vode polne življa, kar si vsi želimo.

Vsem želimo dober prijem, prijetno počutje za vodo in obilo lepih trenutkov v sezoni 2018!

UO RD Ljubno ob Savinji

Torek, 13. marec 2018 ob 13:00 | Termini delovnih akcij v letu 2018
Spoštovane članice in člani!
Obveščamo vas, da bodo delovne akcije RD Ljubno ob Savinji potekale sledeče sobote:
- 24.3.
- 7.4. (očiščevalna akcija Savinje s pritoki)
- 14.4.
- 21.4.

Zbor za vse delovne akcije je ob 8.00 uri pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji, vse udeležence pozivamo, da se primerno obujete in opremite ter s seboj prinesete tudi kakšno orodje (grablje...). Zaželjeni so tudi ribiški škornji.

Za očiščevalno akcijo Savinje s pritoki, ki bo 7.4., pa imejte s seboj tudi ribiške škornje za lažji dostop obvodnega pasu.

Prosimo, da se le te udeležite v čimvečjem številu, tudi če vam delovnih ur ne manjka več!

Ker bodo delovne akcije v poletnem in jesenskem času le po potrebi, vas opozarjamo, da ne odlašate opravljanja obveznih delovnih ur.

Vodja vseh delovnih akcij bo gospodar RD Ljubno, Mošmondor Marijan, na katerega se v primeru vprašanj ali nejasnosti lahko obrnete na GSM: 041 824 845.

Lep pozdrav in dober prijem!

Petek, 01. december 2017 ob 12:00 | Ribiški dom
Zaradi bolezni bo ribiški dom ta vikend (sobota in nedelja, 02. in 03. december 2017) zaprt. Članarino bo zaradi tega mogoče poravnati še naslednji vikend (sobota in nedelja 09. in 10. december 2017).

Ponedeljek, 13. november 2017 ob 19:00 | Članarina 2018
Spoštovani!
Obveščamo vas, da po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji z dne 27.10.2017 veljajo iste cene članarine za leto 2018 kot v preteklem letu.
Višina članarine za člane znaša 100 eur, za članice 75 eur, za študente in dijake do starosti 25 let (po pravilniku RZS), znaša članarina ob predložitvi potrdila o vpisu za tekoče šolsko leto 60 EUR. Za člane s prebivališčem v tujini zaradi višjih stroškov pošiljanja glasila Ribič znaša članarina 110 eur.
Za mladince znaša višina članarine skupaj z ribolovno dovolilnico 30 EUR. Tisti, ki pa ste že dopolnili 15 let, priložite prošnjo za sprejem v članstvo RD Ljubno, skupaj z izjavo staršev oziroma skrbnikov.
Če iz skupnega gospodinjstva izhaja več članov, plača glasilo Ribič samo en član (polnoletna oseba). Višina prispevka za glasilo Ribič znaša 10 EUR (torej plača en član na primer 100 EUR, vsi nadaljnji pa 10 eur manj kot je navedeno zgoraj).
POZOR!
Članarino je letos mogoče poravnati v času od 14.11.2017 do 30.11.2017 IZKLJUČNO OSEBNO v Ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji od 11.00 do 18.00 ure, vsak dan razen ponedeljkov, ko je dom zaprt! Obenem boste lahko dvignili člansko nalepko za 2018!
Ob tem vas prosimo, da vrnete izpolnjeno letno ribolovno dovolilnico za 2017. V kolikor letne ribolovne dovolilnice ne boste vrnili, zaradi neizpolnitve dolžnosti ne boste opravičeni do dviga letne ribolovne dovolilnice za 2018!
Vse člane, ki v letu 2017 niso opravili 10 obveznih delovnih ur, obveščamo, da bodo po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji le te morali poravnati ob plačilu ribolovne dovolilnice za 2018.
Novi člani, ki pa v tekočem letu niso opravili predpisanih 50 obveznih delovnih ur, v letu 2018 niso upravičeni do dviga letne ribolovne dovolilnice.
V kolikor bi pri plačilu članarine ugotovili, da so vaši podatki na seznamu, ki ga vodimo napačni, ali ste spremenili naslov bivališča ipd., vas prosimo, da to popravite!
Vse člane opozarjamo da so se zgoraj navedenega dolžni držati in da zaradi težav, ki nastajajo zaradi neplačil članarine v predvidenem roku, letos po 30.11.2017 plačilo članarine ne bo več mogoče ter bo članstvo za leto 2018 neplačnikom prenehalo s črtanjem!
V izogib zapletom pri administraciji in kasnejši nejevolji vljudno prosimo, da dobro preberete ta dopis in se držite navedenega!
Seznanjamo vas, da bodo v sezoni 2018 po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji iz dne 27.10.2017 cene letnih ribolovnih dovolilnic za člane ostale nespremenjene.
Kot tudi že lani boste lahko izbirali med dovolilnicama v dveh različnih obsegih:
- Velika letna ribolovna dovolilnica obsega 21 lovnih dni za dodeljen revir reke Savinje in 5 lovnih dni za muharski ribnik. Cena dovolilnice za 2018 znaša 60 eur.
- Mala letna ribolovna dovolilnica obsega 11 lovnih dni za dodeljen revir reke Savinje in 5 lovnih dni za muharski ribnik. Cena dovolilnice za 2018 znaša 30 eur.
Revirje na dovolilnicah bo v skladu z internimi akti kot je veljalo tudi doslej določil gospodar RD na podlagi razpoložljivega števila lovnih dni. Sprememba le teh ni mogoča.
Izjemoma je tako kot že do sedaj po dogovoru mogoče zamenjava lovnih dni Savinje za lovne dni na ribniku za člane nad 80 let in člane s statusom invalida.
Člani boste tako ob plačilu članarine za 2018 na seznamu označili katero dovolilnico želite imeti v sezoni 2018.
Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Sreda, 25. oktober 2017 ob 08:00 | Delovna akcija
Ribiška družina Ljubno ob Savinji vabi v soboto, 28. oktobra 2017 ob 8:00 na zadnjo letošnjo delovno akcijo vse člane, ki še niso opravili predpisanih delovnih ur v letošnjem letu. Zbirno mesto je ribiški dom na Ljubnem. Urejali bomo okolico doma, zato s sabo prinesite ustrezno orodje (grablje, lopate...) in bodite ustrezno obuti. Na delovno akcijo so vabljeni tudi vsi drugi člani, ki so svojo delovno obveznost že opravili.

Ponedeljek, 16. oktober 2017 ob 11:00 | Tekmovanje mladih ribičev
Spoštovani!
V soboto dne 21. oktobra 2017 bomo organizirali tradicionalno tekmovanje mladincev in se pomerili v lovu rib z umetno muho na muharskem jezeru. Zbor in prijava za tekmovanje bo ob 9.00! Tekmovanje se bo pričelo ob 10.00 uri in bo potekalo v dveh delih s trajanjem po 1,5 ure in vmesnim 15 minutnim premorom. Tekmovalo se bo po že uveljavljenem načinu oziroma pravilih, ki jih določi RD Ljubno ob Savinji. Vljudno vabimo vse mlade ribiče Ribiške družine Ljubno ob Savinji, da se tekmovanja udeležite! Zaradi priprave prehrane obvezno potrdite svojo udeležbo najkasneje do četrtka 19. oktobra 2017 Mateju Zlodeju na 051 650 319 ali tejczlo7@gmail.com.
Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Ponedeljek, 25. september 2017 ob 15:00 | Tekmovanje upokojencev
Obvestilo!
V petek 29.9.2017 bomo organizirali tradicionalno tekmovanje upokojencev in se pomerili v lovu rib z umetno muho na muharskem jezeru. Zbor in prijava za tekmovanje bo ob 10.00! Tekmovanje se bo pričelo ob 11.00 uri in bo potekalo v dveh delih s trajanjem po 1 uro in vmesnim 15 minutnim premorom za osvežitev. Tekmovalo se bo po že uveljavljenem načinu oziroma pravilih. Vljudno vabimo člane Ribiške družine Ljubno ob Savinji s statusom upokojenca, da se memoriala udeležite!
Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Četrtek, 31. avgust 2017 ob 13:00 | Tekmovanje upokojencev odpade
Obvestilo!
Zaradi napovedanega slabega vremena tekmovanje upokojencev 1. septembra 2017 odpade.
Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Četrtek, 24. avgust 2017 ob 11:00 | Tekmovanje upokojencev
Obvestilo!
V petek 1.9.2017 bomo organizirali tradicionalno tekmovanje upokojencev in se pomerili v lovu rib z umetno muho na muharskem jezeru. Zbor in prijava za tekmovanje bo ob 14.00! Tekmovanje se bo pričelo ob 15.00 uri in bo potekalo v dveh delih s trajanjem po 1 uro in vmesnim 15 minutnim premorom za osvežitev. Tekmovalo se bo po že uveljavljenem načinu oziroma pravilih. Vljudno vabimo člane Ribiške družine Ljubno ob Savinji s statusom upokojenca, da se memoriala udeležite!
Lep pozdrav in dober prijem!
Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Petek, 21. julij 2017 ob 11:00 | Binejev memorial
Obvestilo!
V soboto dne 29.7.2017 bomo organizirali tradicionalni Binejev memorial in se pomerili v lovu rib z umetno muho na muharskem jezeru.
Zbor in prijava za tekmovanje bo ob 8.00!
Tekmovanje se bo pričelo ob 9.00 uri in bo potekalo v dveh delih s trajanjem po 1 uro in vmesnim 15 minutnim premorom za osvežitev.
Tekmovalo se bo po že uveljavljenem načinu oziroma pravilih.
Vljudno vabimo člane Ribiške družine Ljubno ob Savinji, da se memoriala udeležite!
Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Četrtek, 20. julij 2017 ob 08:20 | Omejitev ribolova
Spoštovani!
Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe Svetovnega prvenstva za mlade 2017 omejen ribolov na muharskem ribniku in delu Savinje v revirju 3:
- Ribolov na muharskem ribniku ne bo dovoljen od vključno 30.7. do vključno 11.8.
- Ribolov v Savinji v revirju 3 na območju kompleksa Šport centra Prodnik, od jezu gorvodno do vtoka Radmirskega potoka (cca. 500m) ne bo dovoljen od 15.7. do vključno 13.8.
Za vaše razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo!
UO RD Ljubno ob Savinji

Ponedeljek, 10. julij 2017 ob 22:15 | Očiščevalna akcija
Obvestilo!
Člane in članice obveščamo, da bomo v soboto 15.7.2017 organizirali izredno očiščevalno akcijo bregov reke Savinje, predvsem na delu od Luč do Grušovelj, kjer je aprilska visoka voda prinesla največ smeti, svoje pa so žal dodali tudi kopalci in drugi nekulturni obiskovalci bregov naše alpske lepotice. V akciji se nam bodo pridružili tudi študentje iz Kluba Zgornjesavinjskih študentov, katerih udeležbo bo velikodušno sponzoriral naš član Rus Vinko, ki je tudi pobudnik akcije. Zbor za delovno akcijo je ob 7.00 uri pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji. K udeležbi prijazno pozivamo tudi vse tiste, ki ste obvezne delovne ure že opravili in ob tem opozarjamo na primerno obutev in oblačila, zaželjeno je, da imate s sabo visoke ribiške škornje.
Prosimo, da vse, ki se imate namen akcije udeležiti, da svojo udeležbo najkasneje do srede 12.7.2017 potrdite gospodarju Mošmondor Marijanu na GSM 041 824 845.
Lep pozdrav in dober prijem!

Torek, 20. junij 2017 ob 23:30 | Dan Slovenskih ribičev
Spoštovani!
Z veseljem vam sporočamo, da bomo v soboto dne 24.6.2017 člani RD Ljubno ob Savinji obeležili Dan slovenskih ribičev.
Ob tej priložnosti bomo v Solčavi uradno predali svojemu namenu Ribiško brunarico Solčava, katero so ob izdatni pomoči občine Solčava in drugih prijateljev Ribiške družine Ljubno ob Savinji zgradili naši člani.
Uradna otvoritev bo v soboto 24.6.2017 z zborom ob 11.45 uri.
Vljudno vabimo člane Ribiške družine Ljubno ob Savinji, da se prireditve udeležite in se vam ob tem iskreno zahvaljujemo za vašo dosedanjo pomoč!
Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Četrtek, 16. marec 2017 ob 07:30 | Očiščevalna akcija
Kljub že objavljenemu razporedu delovnih akcij, vas posebej pozivamo k udeležbi na očiščevalni akciji reke Savinje s pritoki, ki bo v soboto 18.3.2017 z zborom ob 8.00 uri.
Za vse člane doma iz območja občine Solčave velja, da je zbor ob 8.00 pri novi Ribiški brunarici RD Ljubno v Solčavi. Vodja akcije na tem območju je Moličnik Marko.
Za vse člane doma iz območja občine Luče velja, da je zbor ob 8.00 pred občinsko stavbo v Lučah. Vodja akcije na tem območju je Breznik Toni.
Za vse člani iz območja občine Ljubno in drugih krajev pa velja, da je zbor ob 8.00 pred Ribiškim domom RD Ljubno. Vodja akcije in skupni koordinator je gospodar RD, Mošmondor Marijan.
Vse udeležence opozarjamo na primerno opremo, rokavice in zaželjeno tudi škornje zaradi lažjega dostopa v obvodnem pasu.
Skupaj poskrbimo, da bodo naše vode spet čiste!
Lep pozdrav in dober prijem!
UO RD Ljubno ob Savinji

Ponedeljek, 06. marec 2017 ob 10:00 | Termini delovnih akcij v letu 2017
Spoštovane članice in člani!
Obveščamo vas, da bodo delovne akcije RD Ljubno ob Savinji potekale sledeče sobote:
- 11.3.
- 18.3. (očiščevalna akcija Savinje s pritoki)
- 25.3.
- 8.4.
- 22.4.
Zbor za vse delovne akcije je ob 8.00 uri pri ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji, vse udeležence pozivamo, da se primerno obujete in opremite ter s seboj prinesete tudi kakšno orodje (grablje...).
Za očiščevalno akcijo Savinje s pritoki, ki bo 18.3., pa imejte s seboj tudi ribiške škornje za lažji dostop obvodnega pasu.
Prosimo, da se le te udeležite v čimvečjem številu, tudi če vam delovnih ur ne manjka več!

Ker bodo delovne akcije v poletnem in jesenskem času le po potrebi, vas opozarjamo, da ne odlašate opravljanja obveznih delovnih ur.

Vodja vseh delovnih akcij bo gospodar RD Ljubno, Mošmondor Marijan, na katerega se v primeru vprašanj ali nejasnosti lahko obrnete na GSM: 041 824 845.

Lep pozdrav in dober prijem!

Sreda, 19. oktober 2016 ob 12:00 | Delovna akcija
Ribiška družina Ljubno ob Savinji vabi v soboto, 22. oktobra 2016 ob 8:00 na zadnjo letošnjo delovno akcijo vse člane, ki še niso opravili predpisanih delovnih ur v letošnjem letu. Zbirno mesto je ribiški dom na Ljubnem. Urejali bomo okolico doma, zato s sabo prinesite ustrezno orodje (grablje, lopate...) in bodite ustrezno obuti. Na delovno akcijo so vabljeni tudi vsi drugi člani, ki so svojo delovno obveznost že opravili.

Torek, 6. september 2016 ob 11:00 | Družinska tekma za mlade
Ribiška družina Ljubno ob Savinji vabi mlade ribičke in ribiče, da se v soboto, 10. septembra 2016 udeležijo družinskega tekmovanja. Zbor za vse udeležence je ob 9. uri pred ribiškim domom. Tekmovanje bo potekalo na muharskem ribniku, lovilo pa se bo 2x po eno uro po pravilih RD Ljubno ob Savinji. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Prosimo vse mladinke in mladince, da se tekmovanja zagotovo udeležijo. Svojo prisotnost obvezno najkasneje do petka 9. septembra do 9 ure dopoldan potrdite vodji mladinske sekcije, tovarišu Zlodej Mateju na GSM 051 650 319. Lep pozdrav in dober prijem!

Ponedeljek, 25. julij 2016 ob 20:00 | Binejev memorial
Članice in člane RD Ljubno ob Savinji vabimo, da se udeležite tradicionalnega tekmovanja za Binejev memorial. Le to bo potekalo v soboto, 6. avgusta 2016 na muharskem ribniku RD Ljubno ob Savinji, z zborom ob 8:00 uri. Tekmuje se po pravilih Ribiške družine Ljubno ob Savinji. Vabljeni!

Torek, 03. maj 2016 ob 12:00 | Vabilo na izlet članov
Vsem članom sporočamo, da bo v soboto, 21. maja 2016 organiziran izlet (Kras - Socerb - Luka Koper - vožnja z ladjico po obali - večerja) za člane ribiške družine Ljubno. Podrobnosti o izletu in prijavi najdete na naslednji povezavi.

Sobota, 12. marec 2016 ob 8:00 | Delovna akcija
Vsem članom sporočamo, da bo v soboto, 12. marca delovna akcija. Zbirno mesto je pri ribiškem domu ob 8:00. Bodite primerno obuti. V primeru slabega vremena delovna akcija odpade (nov termin bo objavljen na spletni strani). Delovne akcije bodo tudi v soboto 19. marca ter 2., 9., in 16. aprila.

Ponedeljek, 08. februarja 2016 | Pravilniki
Vsem članom sporočamo, da sta disciplinski pravilnik in pravilnik o športnem ribolovu na voljo na spletni strani rd v rubriki Družina - Predstavitev.

Petek, 27. novembra 2015 | Ribiški dom zaprt
Vsem članom sporočamo, da bo v petek, 27. novembra, ribiški dom zaprt.

Sobota, 25. april 2015 ob 8:00 | Delovna akcija
Vsem članom sporočamo, da bo v soboto, 25. aprila, delovna akcija, ki je zaradi slabega vremena odpadla prejšnjo soboto (18. april). Zbirno mesto je pri ribiškem domu ob 8:00. Bodite primerno obuti.

Sobota, 18. april 2015 ob 8:00 | Delovna akcija
Vsem članom sporočamo, da bo v soboto, 18. aprila, delovna akcija. Zbirno mesto je pri ribiškem domu ob 8:00. Bodite primerno obuti. V primeru slabega vremena delovna akcija odpade (nov termin bo objavljen na spletni strani).

Sobota, 28. marec 2015 ob 8:00 | Očiščevalna akcija
Vsem članom sporočamo, da bo to soboto očiščevalna akcija. Zbirno mesto je pri ribiškem domu ob 8:00. Čistila se bo okolica Savinje, zato bodite obuti tudi za hojo po zaraščenem terenu. Če lahko, pa s sabo prinesite visoke škornje, saj bo iz vode lažje odstraniti plastične vrečke iz vej, ki visijo nad vodo. Ohranimo Savinjo čisto in urejeno!


Spock.si
Povejte nam svoje mnenje

Prepoved ribolova

Spoštovani gostje in člani ribiške družine Ljubno ob Savinji, obveščamo vas, da je v skladu s sklepom sprejetim na redni seji upravnega odbora ribiške družine Ljubno ob Savinji, dne 22. avgusta 2023, do nadaljnega prepovedan ribolov v vseh revirjih Zgornjesavinjskega ribiškega okoliša. Upravni odbor ribiške družine Ljubno ob Savinji


Prohibition of fishing

Dear guests and members of the Ljubno ob Savinja fishing family, we inform you that in accordance with the resolution adopted at the regular meeting of the board of the fishing family Ljubno ob Savinja, on August 22, 2023, until further notice, fishing is prohibited in all areas of the Zgornjesavinjska fishing district. Board of Ljubno ob Savinja fishing family

Catastrophic flooding in the Savinja valley


Dear guests, dear friends of the river Savinja,


Fish farm in Ljubno after flooding
It is breaking our hearts to inform you that our Savinja valley was devastated by catastrophic flooding 4.8.2023. The river destroyed the whole valley, many houses are gone forever. Roads in the valley are destroyed, as well as most of other infrastructure. Several thousands of people have barely escaped and several hundreds have fought for their lives and were rescued by helicopters, some of them after one or even two days.

The flooding destroyed our fish farm in Podvolovljek, it destroyed our fish farm in Ljubno as well as most of our equipment, damaged our vehicles etc. Our hearts are truly broken. All the work from the past decades was gone in several hours. Most of our local members have their houses flooded or affected by landslides. Others are helping in search and rescue missions or are helping to restore minimum infrastructure. The whole area is without drinking water, electricity and other goods.

Rescue services are helping people in areas that are cut off and they are delivering them food, water and power generators. At this moment there are no human lives that would be directly endangered and that is a miracle.

You can see the devastation in the valley between Okonina and Luče and from Podvolovljek (Lučnica) to Okonina (Ljubno) on the video that was taken by our president Križnik Gregor in one of the helicopter rescuing missions on 6th of August 2023.

Okonina-Luče
https://www.youtube.com/watch?v=4DSxdYUjG-U&t=2s

Podvolovljek-Ljubno
https://www.youtube.com/watch?v=GLLjeJfFeeE&t=41s

Facebook post about flooding
https://www.facebook.com/rdljubno/posts/794558762672831
For all of those who would like to help us please consider the following:

At the moment the club can not use any volunteers, any offers with human power or machinery help will be held aside and you will be contacted later when the situation allows normal access to our area. Our club will need a lot of money resources in order to restore at least minimum capacities in our fish farm that will allow us to produce juveniles for restoring the fish populations to a minimum level. Fishing will not be possible for at least three years.

All of you that would like to donate the Flyfishing club Ljubno any amount of money are truly welcome and we will ensure that it will be used exclusively for rebuilding our fish farm infrastructure and equipment for fisheries management.

Our bank account is open at DBS d.d.:
IBAN: SI56 1966 0500 5329 754
SWIFT/BIC: SZKBSI2X
Reference: Donation

Our address for the transfer:
Ribiška družina Ljubno ob Savinji
Na Peceh 10
3333 Ljubno ob Savinji
Slovenia


You can also DONATE by clicking the foundraiser at:


For any questions please write us an email | info@rd-ljubno.si, we will reply as soon as possible.
In the name of our flyfishing club and in the name of the river Savinja we thank you for your support!

In the name of the head of the Flyfishing club Ljubno ob Savinji:
Gregor Križnik, president