KUPI

Dovolilnice

Cene, pravila, prodajna mesta...

Nastanitev

Prihod, bivanje, prehrana, znamenitosti...

Trofejni ulovi

Galerija slik čudovitih rib

Vreme in vodostaj

Trenutne razmere, napovedi, opozorila...

28.maj 2021

Obvestilo muharski ribnik

Spoštovani,obveščamo vas, da v nedeljo 30.5.2021 do 16.00 ure ribolov na muharskem ribniku ne bo mogoč zaradi izvedbe tekme v muharjenju za državno prvenstvo. Lep pozdrav in dober prijem!UO RD Ljubno ob Savinji

25.okt 2019

Žalostna vest | Miklavž Zagožen

Hotel sem uloviti ribo - pa je odplavala. Hotel sem utrgati cvet - pa je ovenel. Hotel sem vam nekaj reči - pa sem odšel...Spoštovane članice in člani, spoštovani prijatelji Ribiške družine Ljubno ob Savinji!Sporočamo vam žalostno vest, da je 24.oktobra 2019 v svojem 87 letu starosti preminil naš častni član ter nekdanji predsednik Ribiške družine Ljubno ob Savinji, tovariš Nikolaj Zagožen - Miklavž.Na željo pokojnega bodo vse žalne slovestnosti skupaj s pogrebom zgolj v ožjem družinskem krogu, vendar pa je prav, da se Miklavžu poklonimo z mislijo in tako tudi počastimo ves trud, ki ga je vložil v delo v našo ribiško družino, ki je v času njegovega predsedovanja izjemno napredovala. Ribiški prijatelji so mu v jeseni njegovega življenja pomenili izjemno veliko in zelo rad je zahajal med nas v ribiški dom, kjer je rad občudoval napredek njegove dediščine.Počastimo njegov spomin s složnostjo, marljivim delom in iskrenim tovarištvom, ki mu je bilo skozi njegovo življenje še posebej v ponos.Vsem svojcem in ostalim žalujočim izrekamo iskreno sožalje!UO RD Ljubno ob Savinji

19.feb 2020

Vabilo na zbor članov 2020

Vabimo vas na redni letni zbor članov RD Ljubno ob Savinji, ki bo v nedeljo, 01.03.2020 ob 09.00 uri v konferenčni sobi Šport centra Prodnik, Juvanje 1 (na zgornji strani regionalne ceste).Dnevni red:1.) Otvoritev občnega zbora2.) Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije.3.) Poročila o delu organov in komisij RD Ljubno ob Savinji v letu 2019:- poročilo predsednika- poročilo gospodarja- poročilo blagajničarke- poročilo nadzornega odbora- poročilo o delu mladinske sekcije- poročilo o delu čuvajske službe- poročilo tekmovalne komisije- poročilo inventurne komisije- poročilo disciplinske komisije- poročilo verifikacijske komisije4.) Razprava po poročilih in pozdrav gostov5.) Obravnava in sprejem letnega plana dela, finančnega plana ter seznanitev splanom gospodarjenja za leto 2020, katerega je že potrdil ZZRS6.) RaznoProsimo za zanesljivo udeležbo!Prosimo, da v skladu s Statutom RD Ljubno morebitne predloge ali pobude za razpravo na zboru članov pošljete pisno najkasneje do 24.2.2020!Obvestilo o dvigu letnih ribolovnih dovolilnic za 2020Člane RD Ljubno ob Savinji obveščamo, da bo dvig letnih ribolovnih dovolilnic mogoč v Ribiškem domu RD Ljubno od 1. marca do 15. marca 2020 od 11.00 do 18.00 ure razen ob ponedeljkih, ko bo ribiški dom zaprt!Prosimo vas, da se držite navedenega termina! Vse ostale informacije v zvezi letnih ribolovnih dovolilnic lahko dobite pri gospodarju RD Ljubno ob Savinji Mošmondor Marijanu na GSM: 041 824 845!Cenik ribolovnih dovolilnic ostane nespremenjen kot že nekaj let zapovrstjo.Člani, ki niso opravili predpisanih delovnih ur, bodo obenem morali poravnati tudi te, sicer dvig ribolovne dovolilnice ni možen! Cena ene neopravljene delovne ure je 10 eur!Po izkoriščeni letni ribolovni dovolilnici lahko člani RD Ljubno ob Savinji kupijo dnevno ribolovno dovolilnico za muharski ribnik po ceni 10 eur.Člani, ki so v preteklem letu morali opraviti 50 delovnih ur in le teh niso opravili, po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji ne morejo dvigniti letne ribolovne dovolilnice!Obvestilo o delovnih akcijah v letu 2020Tudi letos bo organizirana očiščevalna akcija reke Savinje, pritokov in okolice ribiškega doma. Za termin le te in termine delovnih akcij prosimo, da spremljate našo spletno stran ali oglasno desko. Opozarjamo na primerno opremo ter orodje! Ker je v letu 2019 bila opravljena večina vzdrževalnega dela vezanega na sanacijo ribnikov in okolice ribiškega doma, posledično pa v letu 2020 tako ne pričakujemo večje potrebe po delovnih akcijah izven obsega vsakoletnih, bo v letu 2020 očiščevalna akcija znova štela v kvoto delovnih ur, predvidoma pa bo organizirana v soboto 28.3.2020!V sezoni 2020 želimo vsem obilo ribiških užitkov ter dober prijem!

04.jul 2019

Pomembno obvestilo - Important notice - Wichtiger Hinweis - Avis important - Avviso importante

SISpoštovani člani, spoštovani gostje,Savinja v delu s katerim upravlja RD Ljubno ob Savinji že desetletja velja za eno najboljših muharskih destinacij. Posledično se iz leta v leto veča število tistih, ki bi želeli spoznati naše revirje in doživeti tisti enkratni, čarobni dan ob muharjenju na postrvi in lipana. Sočasno s povečanjem števila ribičev, smo v RD Ljubno ob Savinji kot prvi v Sloveniji že leta 2004 sprejeli brezpogojno obvezno uporabo muh vezanih na brezzalustniku, kasneje pa pravila z razlogom varovanja ribjh populacij še dodatno zaostrili v ena najstrožjih v muharskem svetu in poskrbeli, da upoštevanje le teh nadzira izjemno dobro organizirana čuvajska služba, na dosledno delo katere in uspehe pri preprečevanju krivolova smo posebej ponosni. Kot potrditev dobrega upravljanja pričajo številne pohvale naših dolgoletnih gostov, med katerimi se mnogi k nam vračajo že kar 25 let!Sporočamo vam, da bo po sklepu upravnega odbora RD Ljubno ob Savinji od 1.7.2019 pričela veljati dodatno znižana dnevna omejitev izdanih ribolovnih dovolilnic za revir Savinja 2+3 in sicer bo dnevno mogoče kupiti le 20 dnevnih dovolilnic, katere pa boste seveda tako kot dosedaj lahko kupili vnaprej bodisi preko naše spletne strani in si zagotovili brezskrbno uživanje ob vodah s katerimi gospodarimo, ali pa jih boste kupili tik pred načrtovanim ribolovom na dosedanjih prodajnih mestih, pri čemer pa obstaja možnost, da bo kvota za željeni dan že polna.Skrbno pretehtano odločitev smo sprejeli po pregledu dnevne, mesečne in letne obremenjenosti revirjev v zadnjih 5 letih. Trajnostno ribiško upravljanje skladno z dolgoročnim Programom upravljanja rib Republike Slovenije narekuje, da kot upravljalec ohranjamo vode v najboljšem možnem ekološkem stanju. Potrebno je razumeti, da ribe poleg primernega prostora za skrivališče, prehranjevanje in razmnoževanje potrebujejo tudi mir, da se lahko prehranjujejo in tako ohranjajo dobro kondicijo, kar je pri postrvih in lipanih posebej pomembno, saj je vrhunec prehranjevanja vezan na aktivnost in rojenja vodnih in obvodnih insektov. Prevelik ribolovni pritisk lahko privede do pretiranega vznemirjanja rib in nezmožnosti hranjenja, kar se hipoma opazi v obliki popolne neaktivnosti rib, dolgoročno pa v upadu vitalne ribje populacije.Omenjena odločitev pomeni, da boste tako ob vodi imeli še več prostora in miru, ribolov ne bo tako "težak", saj bo ribolovni pritisk manjši, ob tem pa bodo cene dnevnih dovolilnic ostale nespremenjene, saj nikakor ne želimo števila ribičev regulirati s ceno.Želimo, da se boste ob naših vodah dobro počutili in vam ob tem želimo dober prijem!ENDear guests,the Savinja river in its part managed by Fishing club Ljubno ob Savinji is already for several decades known as one of the best flyfishing destinations. Due to that the number of anglers that would like to visit our area and have a unique fishing experience increases rapidly from year to year. Due to increased fishing pressure we were the first in Slovenia that introduced usage of barbless hooks as a must and later formed one of the most strict fishing rules known in the world of fly fishing with only one simple reason - to protect fish populations. We are also especial proud on our team of dedicated river wardens that are besides preventing poaching also taking care that those rules are consistently respected. Numerous positive feedback from our regular guests among some of them visit our district for more than 25 years.We would like to inform you, that after thorough consideration the Board of Fishing club Ljubno ob Savinji has made a decision to reduce the daily licence quotas for fishing district Savinja 2+3. From 1st of July 2019 the district Savinja 2+3 will be limited on maximum 20 fishing licences per day. The licences can be bought via our website, as a guarantee to get your licence on time before the quotas closes or on all already well known selling points, where however, you risk that the licences will be sold out prior your fishing trip.This decision was made after thorough analysis of daily, monthly and yearly fishing pressure in our districts in the last 5 years. Sustainable fisheries management due to National fisheries program of the Republic of Slovenia dictates us to regulate fishing in matter to ensure best ecological condition of our rivers and streams and its inhabitants. We have to put it clear that besides appropriate resting, feeding and spawning area in the river, the fish need also calmness in order to feed normally and maintain suitable physical condition. This fact it is by most important when we are speaking about trout and grayling, since their feeding period is bonded with activity and hatches of insects. Too high fishing pressure can lead fish into stress that is immediately reflected during the season in very low activity of the fish thus insect hatches and good fishing conditions and in long term over several season leads to decreasing fish populations.The reduced number of licences per day means, that you will have much more privacy while fishing, the fish will be more relaxed and healthier. And thus the reduction and mentioned positive consequences the price of daily licences will not increase but it will stay the same, since we do not want to limit or reduce the fishing pressure by raising the price higher.We wish you a lot of unforgettable moments while fishing in our districts and tight lines!DELiebe Gäste,der obere Teil des Flusses Savinja, der durch den Fischereiverein RD-Ljubno bewirtschaftet wird, ist schon seit Jahrzehnten bekannt als eines der besten Fliegenfischer-Reviere überhaupt. Dadurch steigt extrem von Jahr zu Jahr die Anzahl der Sportfischer, die uns besuchen, um ein ultimatives Angelerlebnis zu erleben. Durch den damit verstärkten Druck auf die Fische, war unser Verein der Erste, der die Fischerei mit Haken ohne Widerhaken eingeführt hat und später die weltweit strengsten Fischerei-Regeln im Bereich des Fliegenfischens durchgesetzt hat. Dies erfolgt aus dem Grund, die vorhandene Fischpopulation nachhaltig zu schützen. Besonders stolz sind wir darauf, daß unsere ausgebildeten Fischereiaufseher diese Regeln unabdingbar kontrollieren und auch Schwarzfischerei so gut wie ausgeschlossen ist.Die Rückmeldung unserer Stammgäste, die uns zum Teil seit über 25 Jahren besuchen, honoriert diese Vorgehensweise sehr und gibt uns damit Recht.Nach reiflicher Überlegung der Vereinsleitung wurde beschlossen, die tägliche Lizenzvergabe für die Strecke 2 und 3 auf maximal 20 Lizenzen je Tag zu begrenzen. Die Lizenzen können entweder über unsere Website gekauft werden, was Ihnen ermöglicht, unmittelbar über die Lizenz zu verfügen, solange das Kontingent noch nicht ausgeschöpft ist, oder Sie wenden sich an die Ihnen bekannten Verkaufsstellen mit dem Risiko, daß die Lizenzen eventuell schon ausverkauft sind.Diese Entscheidung wurde getroffen aufgrund täglicher, monatlicher und jährlicher Analysen in den letzten 5 Jahren bezüglich des entstandenen Fischereidrucks in unseren Streckenabschnitten. Nachhaltiges Fischerei-Management ist das Programm des nationalen Fischerei-Programms der Republik von Slowenien.Wir alle sind dazu gehalten, die Fischerei insgesamt so zu lenken, damit die besten ökologischen Bedingungen für den Fluss und deren Bewohner langfristig und nachhaltig erhalten bleiben. Gleichzeitig möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass neben entsprechenden Unterständen für die Fisch ein entsprechendes Futterangebot im Wasser vorhanden sein muss und die Laichgebiete unbedingten Schutz benötigen. Tragendes Argument ist aber auch, dass der Fisch neben den Rückzugsorten auch Ruhe braucht um zu fressen und er damit in optimaler physischer Kondition bleibt.Besonders wichtig ist dies, wenn wir das Fressverhalten von Forellen und Äschen betrachten, die ihre Aktivität abhängig vom Schlupf der Insekten ausrichten.Zu hoher Fischereidruck bedeutet für den Fisch Stress und damit weniger Aktivität des Fisches, obwohl der Schlupf gut war und auch andere Bedingungen zur Fischerei gut waren. Nach unseren Analysen führt zu hoher Fischereidruck zum Abnehmen der Fischpopulation, was es von unserer Seite zu verhindern gilt.Die Reduzierung der Fischerei Lizenzen bedeutet für Sie kein Nachteil. Sie genießen mehr Privatsphäre beim Fischen. Die Fische bleiben gesund und sind entspannter.Trotz der Reduzierung der Lizenzen und der damit verbundenen oben genannten Annehmlichkeiten werden wir den Preis für die Tageslizenzen nicht anheben. Auf keinen Fall möchten wir den Fischereidruck mindern, indem wir die wir den Preis erhöhen.Wir wünschen Ihnen unvergessliche Momente beim Fischen in unseren Flussabschnitten und Petri Heil!FRChers invités, La rivière Savinja, dans sa partie gérée par le club de pêche Ljubno ob Savinji, est depuis plusieurs décennies reconnue comme l'une des meilleures destinations pour la pêche à la mouche. En raison de cela, le nombre de pêcheurs souhaitant visiter notre région et vivre une expérience de pêche unique augmente rapidement d'année en année. En raison de la pression accrue de la pêche, nous avons été le premier club de Slovénie à adopter l’utilisation d’hameçons sans ardillon, puis nous avons formulé l’une des règles de pêche les plus strictes du monde de la pêche à la mouche, pour une raison simple: protéger les populations de poissons. Nous sommes également particulièrement fiers de notre équipe de garde-pêches dévoués qui, en plus de la prévention du braconnage, veillent également à ce que ces règles soient toujours respectées. Nous avons de nombreux retours positifs de nos clients habituels, dont certains d’entre eux fréquentent nos parcours depuis plus de 25 ans. Nous tenons à vous informer qu’après un examen approfondi, le conseil du club de pêche de Ljubno ob Savinji a pris la décision de réduire les quotas de licences journalières pour le parcours de pêche Savinja 2 + 3. À compter du 1er juillet 2019, le parcours de Savinja 2 + 3 sera limité à 20 licences de pêche par jour au maximum. Les licences peuvent être achetées via notre site Web ; ceci vous permet d’obtenir votre licence à temps avant la fermeture des quotas. Vous pouvez également acheter votre licence dans tous les points de vente déjà connus. Toutefois, en achetant sur place votre licence, vous courez le risque que toutes les licences soient vendues avant votre voyage de pêche. Cette décision a été prise après une analyse approfondie de la pression de pêche quotidienne, mensuelle et annuelle sur nos parcours au cours des 5 dernières années. La gestion durable de la pêche grâce au programme national de pêche de la République de Slovénie nous oblige à réglementer la pêche afin de garantir le meilleur état écologique de nos rivières et ruisseaux .Nous devons préciser qu’en plus des zones de repos, d’alimentation et de frai appropriées de la rivière, les poissons ont également besoin de calme pour se nourrir normalement et conserver une bonne condition physique. Ce fait est de la plus haute importance lorsqu'il est question des truites et des ombres, car leur période d'alimentation est liée à l'activité et aux éclosions d'insectes. Une pression de pêche trop élevée peut engendrer un stress pour les poissons, ce qui se traduit immédiatement par une forte réduction de leur activité. Les éclosions d’insectes et de bonnes conditions de pêche conduisent, à long terme, à une augmentation des populations de poissons. Pour réduire la pression de pêche, nous avons préféré réduire le nombre de licences journalières délivrées, qu’augmenter les tarifs des licences ; les prix des licences journalières resteront donc inchangés.Nous vous souhaitons beaucoup de moments inoubliables sur nos parcours et de beaux coups de lignes !ITCari ospiti,il fiume Savinja, nell tratto gestito dal Club di Ljubno ob Savinji, è da anni noto come una delle migliori destinazioni per praticare la pesca a mosca. Per questa ragione il numero di pescatori che desiderano visitare la nostra zona alla ricerca di un'esperienza di pesca unica sta aumentando rapidamente, di anno in anno. A seguito dell'aumento della pressione di pesca, siamo stati i primi in Slovenia a introdurre l'uso degli ami senza ardiglione e successivamente a costituire uno dei più rigorosi regolamenti conosciuti nel mondo della pesca a mosca, con un solo semplice motivo, proteggere le popolazione ittica. Siamo particolarmente orgogliosi del nostro gruppo di guardapesca che, oltre a prevenire il bracconaggio, si occupa di far rispettare queste regole. Abbiamo ricevuto numerosi riscontri positivi da parte dei nostri ospiti abituali, tra i quali alcuni di loro visitano la valle da oltre venticinque anni. Vorremmo informarvi del fatto che, dopo un'attenta valutazione, il Consiglio Direttivo del Club di Ljubno ob Savinji ha deciso di ridurre i permessi di pesca giornalieri del tratto Savinja 2 + 3. Dal 1° Luglio 2019 il tratto Savinja 2 + 3 sarà limitato ad un massimo di venti (20) permessi di pesca al giorno. I permessi possono essere acquistati tramite il nostro sito web, a garanzia di ottenere il permesso in tempo prima che le quote si esauriscono, oppure presso tutti i punti vendita già noti, dove tuttavia si corre il rischio che i permessi terminino prima del vostro arrivo. Questa decisione è stata presa dopo una approfondita valutazione della pressione di pesca giornaliera, mensile e annuale negli ultimi cinque anni. La gestione sostenibile della pesca, normata dal Programma Nazionale sulla Pesca della Repubblica Slovena, ci impone di regolamentare l’attività alieutica in modo da garantire la salute dei fiumi e della relativa popolazione ittica. Sentiamo la necessità di mettere in chiaro che, oltre ad una adeguata area di riposo, a una corretta alimentazione e alla possibilità di deporre le uova nel fiume, il pesce ha bisogno anche di calma per nutrirsi naturalmente e mantenere condizioni fisiche sane. Ciò è ancor più importante quando parliamo di trote e temoli, poiché la loro capacità di alimentazione è legata all'attività e allo sfarfallamento degli insetti. Una pressione di pesca troppo elevata può portare il pesce allo stress e di conseguenza ad una riduzione della sua attività, al calo degli sfarfallamenti e sul lungo periodo alla diminuzione della popolazione ittica. Ovviamente ciò si traduce anche in un generale degrado delle condizioni di pesca. La riduzione dei permessi giornalieri porterà una maggiore privacy durante l’azione di pesca e il pesce sarà più rilassato e sano. Nonostante le conseguenze positive menzionate, il prezzo dei permessi giornalieri non aumenterà, rimarrà invariato. Non intendiamo limitare o ridurre la pressione di pesca per mezzo dell’aumento del prezzo.Vi auguriamo momenti ed esperienze di pesca indimenticabili nella nostra valle, buon divertimento!

Starejše objave »

Obveščanje

Ostanite obveščeni o dogajanju v naši ribiški družini. Vnesite svoj elektronski naslov v polje desno in pritisnite tipko "Enter". Ko bomo objavljali nova obvestila, vam bomo o spremembi samodejno poslali kratko sporočilo.

Spock.si
Povejte nam svoje mnenje